A fost aprobat „Planului județean de reziliență față de recrudescența COVID-19 la nivelul județului Suceava”

Vineri, 26 Noiembrie 2021, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al Județului Suceava s-a desfășurat o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, al cărei principal punct pe ordinea de zi a constat în aprobarea Planului județean de reziliență față de recrudescența COVID-19 la nivelul județului Suceava, având în considerare dimensionarea judicioasă a paturilor destinate acordării asistenței medicale de specialitate pacienților suspecți / confirmați COVID-19, precum și menținerea la un standard înalt a actului medical de specialitate în cazul patologiei non-COVID.

Acest plan, întocmit de către specialiștii Direcției de Sănătate Publică Suceava în baza propunerilor managerilor și directorilor medicali ai spitalelor din județ, cuprinde o serie de acțiuni și măsuri care vor fi adoptate funcție de situația epidemiologică existentă într-un posibil val V al pandemiei COVID-19. Ffaptul că planul realizat de către epidemiologii din cadrul DSPSV a avut la bază planurile de reziliență asumate de către managerii unităților sanitare din județ, cu respectarea unei distribuţii cât mai echitabile a cazuisticii între unităţile sanitare, luând în considerare atât infrastructura medicală, cât și resursa umană existente.

Prefectul județului a subliniat că realizarea acestui plan etapizat de către DSP Suceava luând în considerare analizele proprii ale conducerilor unităților spitalicești județene, constituie premisele realizării unui sistem medical județean întărit, care reacționează în mod unitar, cu claritate și predictibilitate, punând în centrul preocupărilor comune interesul cetățenilor județului Suceava.
Gestionarea coordonată a resurselor tuturor unităților sanitare din județ, în vederea utilizării lor la maximă capacitate în interesul cetățenilor, va constitui o bază solidă pe care se va putea construi un răspuns cât mai eficient din punct de vedere medical la posibilele provocări sanitare din perioada următoare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top