În perioada 2 Aprilie 2018 – 12 Mai 2018, Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, având în vedere circulara primită de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului precum și metodologia elaborată de către Ministerul Mediului – Direcția Biodiversitate, va derula acțiunea de evaluare a speciilor de animale strict protejate, și anume: urs, lup, râs și pisică sălbatică.

Baza legală a acestui demers o reprezintă Legea numărul 407/ 2006 a vânătorii și protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunea de colectare date despre efective de urs, lup, râs și pisică sălbatică se va realiza împreună cu gestionarii de fonduri cinegetice. Agenția pentru Protecția Mediului Suceava va face cunoscută pe site-ul propriu programarea acțiunilor de evaluare, urmând a solicita participarea la activitățile din teren a institutelor de cercetare, facultății de Silvicultură Suceava, ONG-uri cu implicare directă în domeniul biodiversității. De asemenea, acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, la evaluare pot participa și custozii/administratorii acestora.

La finalizarea acțiunii, se vor face propuneri de plafon maxim de intervenție pentru speciile de urs, lup, râs și pisică sălbatică, propuneri care vor avea la bază nivelul pagubelor și conflictelor înregistrate, situația efectivelor reale comparative cu cele optime, tendința și structura populației.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *