Prin structura sa, Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Bogdan Vodă (Suceava) are dislocate efective atât în municipiile şi principalele oraşe ale judeţului, cât şi în unele comunităţi rurale, instituţia constituind un element principal în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică din judeţ.

Principala misiune a inspectoratului, asigurarea şi restabilirea ordinii publice, cu ocazia manifestărilor de protest, cultural-artistice, religioase, sportive şi a vizitelor oficiale, a avut un caracter preponderent preventiv şi s-a desfăşurat fără incidente la nivelul siguranţei participanţilor. Astfel, au fost asigurate măsurile de ordine publică la 342 de manifestări, jandarmii din dispozitiv punând accent pe rolul preventiv al prezenţei noastre în rândul cetăţenilor.

Inspectoratul a executat un număr de 177 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestările cultural – artistice, religioase sau cu caracter promoţional. Totodată, au fost planificate, organizate şi executate 82 de misiuni cu ocazia desfăşurării manifestărilor sportive, acestea vizând competiţii din discipline diverse, fotbal, handbal, volei, rugby, cros, atletism, ciclism şi sporturi de iarnă.

În urma activităţilor preventive desfăşurate pe linia aplicării Legii numărul 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei în sport, precum şi ca urmare a punerii în practică a experienţei acumulate în ultimii ani cu ocazia jocurilor sau competiţiilor, nu au fost înregistrate incident majore, acte de violenţă între grupurile de suporteri sau între acestea şi forţele de ordine.

Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Bogdan Vodă (Suceava) a asigurat măsurile de ordine publică cu ocazia desfăşurării a 33 manifestări de protest, între acestea evidenţiindu-se acţiunile de protest vizând intrarea în vigoare a Ordonanţelor de Urgenţă privind amnistia şi graţierea.

Dorim să remarcăm, ca şi în anii trecuţi, disponibilitatea la dialog a participanţilor la adunările publice, aspect care a stat la baza unei relaţionări eficiente dintre aceştia şi forţele de ordine, evitarea unor stări conflictuale artificiale şi detensionarea situaţiilor generatoare de risc. De asemenea, datorită atitudinii ferme adoptate de către efectivele de jandarmi, numărul manifestărilor care au degenerat în acte de dezordine sau de tulburare gravă a ordinii publice a fost foarte redus, intervenţia eficientă a forţelor de ordine conducând la asigurarea stării de legalitate pe timpul manifestărilor.

Referitor la misiunile de restabilire a ordinii publice tulburate sau grav tulburate de către persoane sau grupuri de persoane, nu s-au înregistrat astfel de evenimente în judeţ, aspect care se datorează atât activităţilor preventive desfăşurate de forţele de poliţie şi jandarmerie cât şi gestionării corespunzătoare a stărilor de conflict incipiente, în special prin intermediul dialogului.

În perioada analizată au fost executate, fără incidente, un număr de 370 de acţiuni de intervenţie care au vizat în principal ordinea şi liniştea publică sau acţiuni de salvare-evacuare în sprijinul persoanelor care au solicitat ajutor prin Serviciul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă 112, de fiecare dată timpul de ajungere la locul evenimentului şi măsurile întreprinse având ca rezultat soluţionarea situaţiilor în parametri optimi şi nefiind înregistrate evenimente negative sau obiecţiuni privind operativitatea intervenţiei şi modul de acţiune al jandarmilor.

În perioada supusă analizării, au fost organizate 2.201 de misiuni de menţinere a ordinii publice prin patrule mixte poliţist-jandarm şi 5.159 de misiuni prin patrule de jandarmi în mediile urban şi rural, inclusiv în staţiuni montane şi pe traseele turistice. De asemenea, 663 de echipaje de jandarmerie au patrulat în zona instituţiilor de învăţământ, prezenţa activă a jandarmilor în apropierea elevilor constituind un atu pentru buna desfăşurare a procesului educativ. Totodată, au fost organizate 42 de acţiuni punctuale de prevenire şi combatere a faptelor antisociale atât în pieţe, târguri şi în alte locuri cu risc criminogen ridicat precum şi în zonele în care s-ar putea înregistra încălcări ale legislaţiei în domeniul silvic, cinegetic şi piscicol.

Lucrătorii celor 6 posturi de jandarmi montane au desfăşurat activităţi pe linia combaterii infracţiunilor silvice, pe linia prevenirii tăierilor ilegale de arbori şi sancţionării persoanelor care transportă material lemnos fără documente de provenienţă.

În urma acestor activităţi independente dar şi în cadrul acţiunilor în cooperare cu Direcţia Silvică şi Garda Forestieră, au fost constatate două infracţiuni şi au fost aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 17.600 lei.

Totodată, în urma acţiunilor întreprinse au fost constate 19 infracţiuni de braconaj şi au fost sancţionate contravenţional un număr de 67 de persoane pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul cinegetic şi piscicol.

Pe această linie, menţionăm că Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Bogdan Vodă (Suceava) a încheiat un parteneriat de colaborare cu Clubul Sportiv Bucovina Fishing (Suceava), pentru o perioadă de doi ani, care are ca scop prevenirea şi combaterea încălcării legislaţiei în domeniul protecţiei fondului piscicol şi a resurselor acvatice vii.

De asemenea, au fost fost constatate număr de 18 de infracţiuni vizând deţinerea şi consumul de droguri de risc şi mare risc.

În cadrul misiunii de menţinere a ordinii publice, efectivele de jandarmi au desfăşurat acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, acţionându-se pentru apărarea bunurilor persoanelor, a avutului public şi prevenirea infracţiunilor stradale. De asemenea, s-a acţionat pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, a consumului de substanţe interzise, pentru creşterea siguranţei în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, cât şi pentru protecţia fondurilor silvic şi cinegetic.

În primul semestru al anului 2017, au fost constatate 86 de infracţiuni şi au fost depistaţi 81 de autori, din care 5 minori. În timpul executării misiunilor în sistem integrat cu poliţia, au fost constatate 62 infracţiuni şi au fost depistaţi 65 de autori de fapte penale.

Totodată, au fost constatate un număr de 2.334 de contravenţii, în valoare totală de 379.500 lei.

Au fost introduse în camera de corpuri delicte 648 de bunuri, în valoare de 57.234 lei, care au fost predate pentru valorificare către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. În cea ce priveşte comerţul cu produse accizabile, în cadrul misiunilor de patrulare executate atât independent cât şi în sprijinul instituţiilor specializate, au fost confiscate 26.300 ţigarete, fiind constatate un număr de 22 de infracţiuni de contrabandă.

Pe linia prevenirii faptelor antisociale s-au desfăşurat 231 de acţiuni preventive în mediul şcolar, la manifestările sportive sau cu ocazia adunărilor în spaţiul public, care s-au adresat unui număr de peste 13.000 de persoane din toate mediile sociale şi în cadrul cărora au fost utilizate sau distribuite aproximativ 3.800 de materiale de suport. Ponderea cea mai semnificativă e reprezentată de cele 141 de acţiuni organizate în unităţile de învăţământ, care au vizat, în principal, activităţi de prezentare către elevi a unor teme de interes privind delicvenţa juvenilă, abandonul şcolar, prevenirea consumului de alcool, tutun şi droguri. În acest sens, putem menţiona şi implicarea instituţiei în Programul Şcoala Altfel şi în programele de sprijin educaţional pentru tineri, parteneriatele încheiate cu unităţile şcolare şi desfăşurarea unor activităţi de prezentare a misiunilor Jandarmeriei.

Pe lângă misiunile curente de ordine publică, jandarmii au participat la un număr de 240 de misiuni în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne şi un număr de 204 de acţiuni în colaborare cu instituţii precum parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele administraţiei publice locale, Direcţia Silvică, Garda Forestieră, Inspectoratul Teritorial de Muncă, structurile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Sanitar – Veterinară, executori judecătoreşti…

Au fost desfăşurate un număr de 83 de misiuni în sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bucovina al județului Suceava, pentru asigurarea măsurilor de ordine pe timpul intervenţiei echipelor specializate, precum şi pentru acordarea sprijinului necesar înlăturării efectelor determinate de producerea unor incendii, accidente…

O altă misiune de importanţă deosebită a inspectoratului este reprezentată de ansamblul activităţilor privind paza şi protecţia instituţională şi menţinerea ordinii interioare la un număr de 30 de obiective – instituţii financiar bancare, parchete şi instanţe judecătoreşti, precum şi obiective aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *