Anunț important pentru persoanele cu dizabilități care pot beneficia de voucher pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează din anul 2019, proiectul Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Data de finalizare a proiectului: 31 Iulie 2023.

Condiții cumulative

Persoanele cu dizabilități care pot beneficia de voucher pentru achiziționarea de dispozitive şi tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • au cetățenie română și locuiesc în România;
 • au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • sunt șomeri, persoane inactive și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • unt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani și până la împlinirea condițiilor  de pensionare.

Tinerii peste 18 ani care nu au împlinit vârsta de 30 de ani pot beneficia de voucher doar dacă urmează o activitate de formare profesională sau se află in sistemul de educație (tineri nonNEETs).

Informații cu privire la depunerea dosarului la DGASPC Suceava

Pașii pe care trebuie să îi parcurgă solicitanții:

 • să se prezinte mai întâi la AJOFM Suceava pentru încheierea unui ACORD privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM, însoțit de Planul individual;
 • să depună la Compartimentul Persoane adulte în Dificultate din cadrul DGASPC Suceava, o CERERE tip pentru emiterea voucherului (în valoare de 23.000 lei) pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, conform recomandării medicale pentru acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 • copie BI/CI;
 • copie certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia;
 • recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
 • acordul( în original) privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM, însoțit de Planul individual;
 • un Angajament, întocmit în 5 exemplare;
 • după caz, copie ofertă de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilități la măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM (se va specifica tipul documentului, acesta constituie prioritate la acordarea voucherului).

Informații telefonice:

 • INFOLINE Tehnologie Asistivă: 0751 015 063, zilnic între orele 12:00 – 14:00;
 • DGASPC Suceava: pentru informații legate de depunerea dosarului puteți suna la tel. 0230/520172, int. 184, între orele 9:00 – 15:00, sau solicitare pe adresa de email: ofiice@dpcsv.ro

Menționăm faptul că până la acest moment, pentru județul Suceava, au fost eliberate 10 vouchere, fiecare în valoare de 23.000 lei și au fost trimise la ANDPDCA alte trei dosare în acest scop.

La sediul DGASPC Suceava au fost afișate la loc vizibil afișe cu privire la această oportunitate de care pot beneficia persoanele cu dizabilități și punem la dispoziție pliante cu aceste informații.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scroll to Top