Asociația Institutul Bucovina a organizat cel de-al doilea seminar de informare în cadrul proiectului IN JOB

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina a organizat marți, 7 Decembrie 2021, cel de-al doilea seminar de informare în cadrul proiectului IN JOB, pe care îl implementează începând din luna septembrie 2021, pentru o perioadă de 24 de luni.

Asociația Institutul Bucovina a organizat cel de-al doilea seminar de informare în cadrul proiectului IN JOB

Evenimentul a avut drept scop informarea grupului țintă – tinerii NEETs cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani din Regiunea Nord-Est, cu privire la obiectivele proiectului, serviciile, beneficiile și avantajele oferite, pașii pe care trebuie să îi urmeze și documentele necesare pentru înscriere, adresându-se unui grup de studenți din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași.

Prezentarea proiectului a fost urmată de intervenția consilierului vocațional din cadrul proiectului IN JOB, având loc o sesiune interactivă, răspunzându-se la întrebările și curiozitățile participanților legate etapele pe care un tânăr NEET, care nu este angajat și nu urmează niciun program educațional sau de formare, trebuie să le urmeze, de la înscriere și până la angajare.
IN JOB este co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, fiind implementat de Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, pentru o perioadă de 24 de luni (2 septembrie 2021 – 1 septembrie 2023), proiectul având o valoare totală de 4.871.342,56 lei. Obiectivul general constă în promovarea și creșterea gradului de ocupare sustenabilă și de calitate a forței de muncă, pentru 372 de tineri NEETs, prin dezvoltarea și implementarea unui set complex de măsuri integrate și personalizate, care vizează îmbunătățirea accesului pe piața muncii, creșterea gradului de inserție profesională și indirect socială, cu accent pe îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor grupului țintă.

Așadar, proiectul își propune să ofere sesiuni de consiliere și orientare profesională unui număr de 372 NEETs, să faciliteze participarea a 300 de tineri dintre aceștia la programe de formare profesională subvenționate (cursuri de inițiere – TIC și Competențe Antreprenoriale și de calificare nivel II – Cameristă, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu și Lucrător în comerț), susținerea a 50 de participanți în vederea dezvoltării spiritului de antreprenoriat, 10 dintre aceștia având șansa să își înființeze propria afacere, fiind oferiți 25.000 euro în acest sens. În urma serviciilor suport de angajare, 146 de tineri NEETs vor fi încadrați în câmpul muncii.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scroll to Top