În anul 2019 au fost sesizate peste 30 de furturi de piese și componente exterioare de la autoturisme.

Polițiștii recomandă să parcați vehiculele în locuri iluminate și să montați sisteme de alarmare eficiente. De multe ori valoarea distrugerilor provocate depășește ca prejudiciu valoarea piesei sustrase în sine, astfel încât, adoptarea unui comportament preventiv poate să vă ferească de răufăcători și de o daună însemnată.

De asemenea, recomandăm prudență la achiziția de piese auto din locuri neautorizate, riscând să cumppărați un produs care provine dintr-o infracțiune sau este neconform și vă poate pune în pericol viața.

Și reprezentanților centrelor de colectare și dezmembrări auto le atragem atenția să respecte cu strictețe legea și să întocmească documentațiile specifice acestei activități pentru a nu încuraja astfel de infracțiuni și a fi complici ai infractorilor.

Reamintim condițiile necesare eliberării avizului de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, conform prevederilor OG 36/14.07.2005.

Avizul de funcţionare se eliberează în termen de 30 de zile de la data solicitării, după ce se verifică îndeplinirea de către operatorul economic solicitant a condiţiilor stabilite prin ordonanţa numărul 36/14 Iulie 2005.

Avizul de funcţionare se solicită în scris, la cerere fiind obligatorie anexarea următoarelor documente:

  • o copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;
  • cazier judiciar al asociaţilor şi administratorului operatorului economic solicitant;
  • împuternicire scrisă din partea administratorului operatorului economic pentru depunerea solicitării.

Avizul de funcţionare nu se eliberează solicitanţilor dacă aceştia se află în una dintre următoarele situaţii:

  • asociaţii sau administratorul operatorului economic au fost condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru infracţiuni de omor, lovire şi vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, furtul unui autovehicul, fals sau uz de fals;
  • operatorul economic a fost depistat anterior că desfăşoară activităţi neautorizate de dezmembrare a vehiculelor.

Condițiior impuse de OG 36/14.07.2005 le sunt aplicabile prevederile OUG 41/28.06.2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Și la începutul acestui an au fost înregistrate, în special pe raza municipiului Suceava, mai multe furturi de componente auto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *