Având în vedere situaţia generată de actuala pandemie de COVID-19, birourile Camerei de Comerț și Industrie Suceava rămân în continuare în funcţiune.

Pentru a se conforma dispoziţiilor recente privind evoluţia epidemiologică şi de creştere a numărului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, CCI Suceava va asigura interacţiunea cu clienţii prin intermediul mijoacelor electronice de comunicaţie şi telefon.

În acest sens, cererile ce vizează eliberarea certificatelor de forţă majoră, certificatelor de origine precum şi a procedurilor de înregistrare a menţiunilor în registrul comerţului vor fi asigurate pentru asistenţă la următoarele date de contact:

Serviciul Unic de Asistenţă în afaceri:
Gabriel Spatariu – 0742108142; gabriel.spatariu@ccisuceava.ro

Departament Programe de Finanţare:
Elena Zamcu – 0747496010; elena.zamcu@ccisuceava.ro

De asemenea, la solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava avizează existenţa cazului de forţă majoră.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Avizul de existentă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

Dosarul va cuprinde cel puţin:

  • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
  • copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României sau Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se vor transmite în format electronic la adresa de e-mail office@ccisuceava.ro

Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a României de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Tarif standard: 500 EUR (în lei, la cursul BNR din ziua plăţii) + TVA

Consultanţă de specialitate (tarif standard): 30 EUR / 30 de minute (fără TVA).

Tarif actual (redus): 1.200 lei + TVA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *