Studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii Ștefan cel Mare Suceava (USV) au participat, pe parcusul lunii decembrie 2017, la activitățile ce au avut loc la sediul Sucursalei Suceava a Băncii Naționale a României, sub egida proiectului BNR – Zilele porților deschise pentru studenții economiști.

Universitatea suceveană este implicată, alături de universităţi de prestigiu din ţară, în proiectul ACADEMICA, care urmăreşte consolidarea dialogului dintre banca centrală, mediul economic instituţional şi comunitatea academică, contribuind astfel la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul economico-financiar şi la susţinerea procesului de formare a tinerilor specialişti în domeniul financiar-bancar, a declarat Carmen Năstase, decanul facultătii.

La activităţile educaţionale organizate la sediul BNR – Sucursala Suceava au participat 115 studenţi de la programele de studii Administrarea afacerilor, Contabilitate şi informatică de gestiune și Afaceri internaţionale.

BNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti este un proiect adresat studenţilor şi cursanţilor şcolilor doctorale, având ca obiectiv general îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi înţelegere, în mediul universitar, a activităţii băncii centrale, a rolului, funcţiilor şi implicaţiilor deciziilor acesteia în economia românească.

Lectori în cadrul manifestării: Elena Siretean (director BNR – Sucursala Suceava), cu tema Inflația și rolul Băncii Naţionale a României în asigurarea stabilităţii prețurilor și Carmen Boghean (conferențiar universitar doctor în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice și Administrație Publică – USV), cu tema Prețurile și evoluția acestora în România.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *