Marți, 10 Noiembrie 2020Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava, a convocat în ședintă extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Subiectele puse în discuție pe ordinea de zi au vizat stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori, în județul Suceava.

Luând în considerare situația prezentată de către D.S.P. Suceava, propunerile fundamentate ale specialiștilor epidemiologi din cadrul structurii de sănătate publică, statisticile zilnice privind incidența cazurilor pozitive Covid-19 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava la mia de locuitori, precum și reevaluările D.S.P. a măsurilor adoptate anterior privind unele localități din județ, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârile nr. 64-66 din 10.11.2020.

Prin Hotărârea nr. 64/10.11.2020 a C.J.S.U. s-au adoptat o serie de măsuri de diminuare a impactului de risc la nivelul comunelor Capu Câmpului, Horodnic de Sus, Panaci, Pârteștii de Jos, Râșca, Sadova, Vadu Moldovei și Zamostea unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 – 3 la mia de locuitori și pentru municipiul Rădăuți, orașul Gura Humorului și comunele Cacica, Horodnic de Jos și Mușenița, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori, măsuri prevăzute de H.G. nr. 856/2020 (modificată și completată prin H.G. nr. 935/2020), începând cu data de 12.11.2020, ora 00.00, pe o perioadă de 14 zile.

Excepție fac municipiul Rădăuți și comuna Mușenița, în privința cărora s-a dispus prelungirea măsurilor adoptate anterior, urmare a analizei epidemiologice efectuată de către D.S.P. Suceava, cu data de astăzi.

În ceea ce privește orașul Milișăuți și comuna Poieni Solca, analiza D.S.P. Suceava a relevat faptul că după termenul de 14 zile în care au fost adoptate măsuri suplimentare, incidența cumulată a cazurilor permite ridicarea restricțiilor, astfel încât de azi, 10.11.2020, s-a hotărât încetarea acestora la nivelul localităților precizate.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a adoptat noi măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava

În localităţile (din tabelul de mai sus) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare acestei rate de infectare:

 • În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;.
 • În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 și 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/ 2020 (modificată și completată prin H.G. nr. 935/2020), activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 05:00 – 21:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;.
 • În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020 (modificată și completată prin H.G. nr. 935/2020), activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 05:00-21:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;
 • În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, nu este permisă activitatea în baruri, clubur.
 • i şi discoteci;.

 • În aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 856/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului,în intervalul orar 05:00 – 21:00.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a adoptat noi măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava

În localităţile (din tabelul de mai sus) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare ratei de infectare:

 • În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
 • În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
 • În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 05:00 – 21:00;
 • În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 2 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
 • În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, astfel cum sunt definite de H.G. nr. 935/2020.
 • În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.
 • În aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Art. 3. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Prin Hotărârea nr. 65/10.11.2020 C.J.S.U a aprobat redistribuirea a două construcții ușoare din elemente modulate și a 2 radiatoare electrice, atribuite inițial Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, după cum urmează: Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava – spital COVID-19, respectiv suport COVID-19 faza I: o construcție ușoară din elemente modulate și un radiatoar electric și Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți – spital suport Covid-19 faza a II-a: oconstrucție ușoară din elemente modulate și un radiatoar electric.

Acestea vor fi destinate organizării unor puncte de triaj observațional/epidemiologic pentru populația afectată de manifestarea riscului epidemiologic SARS-CoV-2, care se va prezenta pentru acordarea asistenței medicale de specialitate în unitățile sanitare anterior menționate
În situația apariției unor cazuri de elevi infectați cu noul Coronavirus în cadrul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, ce necesită organizarea infirmieriei unității, vor fi distribuite 2 construcții ușoare din elemente modulate din gestiunea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava

Prin Hotărârea nr. 66/10.11.2020, C.J.S.U a aprobat distribuirea din gestiunea Instituției Prefectului – județul Suceava a unui număr de 3 construcții ușoare din elemente modulate în inventar complet, dispuse în prezent pe amplasamentul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, comuna Cornu Luncii, după cum urmează:

 • Spitalul Municipal Fălticeni – spital suport Covid-19 faza a II-a: o construcție ușoară din elemente modulate;
 • Spitalul Orășenesc Gura Humorului – spital suport Covid-19 faza a II-a: o construcție ușoară din elemente modulate;
 • Spitalul de Boli Cornice Siret – spital suport Covid-19 faza a II-a: o construcție ușoară din elemente modulate.

Acestea vor fi destinate organizării unor puncte de triaj observațional/epidemiologic pentru populația afectată de manifestarea riscului epidemiologic SARS-CoV-2, care se va prezenta pentru acordarea asistenței medicale de specialitate în unitățile sanitare anterior menționate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *