Mirela Elena Adomnicăi, prefectul județului Suceava, a convocat în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava, pentru a analiza modul de gestionare a deșeurilor în județul Suceava.

La primul punct de pe ordinea de zi, reprezentantul Consiliului Județean Suceava, vicepreședinte Viorel Seredenciuc, a prezentat situația cu care se confruntă Unitatea administrativ-teritorială Județul Suceava în privința gestionării deșeurilor. Viorel Seredenciuc a precizat că singura soluție pentru rezolvarea problematicii referitoare la gestionarea deșeurilor, care poate fi implementată imediat, este delegarea temporară a operării către un operator privat a depozitului conform de deșeuri de la Moara, până la finalizarea procedurii prin atribuire.
Este o soluție temporară identificată și aprobată prin Memorandumul numărul 9876 din 29.05.2017, privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanțate din fonduri europene în domeniul deșeurilor.

Conform Memorandumului, este cea mai rapidă soluție care trebuie însă justificată din punct de vedere al urgenței și care poate fi realizată doar dacă a fost deja demarată o procedură de achiziție publică.

Memorandumul mai prevede că adoptarea acestei soluții este temporară, limitată în timp până la finalizarea procedurii competitive, iar Consiliul Județean trebuie să se angajeze ca, pe perioada delegării temporare, să fie respectate tarifele maximale și fluxurile de deșeuri, stabilite prin proiect.

În continuarea ședinței CJSU, au urmat informări cu privire la constatarea unei stări generatoare a unei situații de urgență creată de gestionarea deșeurilor de pe teritoriul județului Suceava, prezentate de Vasile Oșean, directorul executiv al Agenției de Protecție a Mediului Suceava, Adriana Angela Iordache, comisarul șef al Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, Liliana Ioana Grădinariu, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, și juristul Daniel Drăgoi, director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava.

APM Suceava consideră că se impune găsirea unei soluții urgente pentru ca depozitul Moara să devină operațional, în condițiile protejării mediului.

Serviciul Comisariatul Județean Suceava din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, printr-o adresă transmisă Consiliului Județean Suceava, a solicitat acestei instituții să urgenteze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procedurile de punere în funcțiune a depozitului ecologic de deșeuri Moara.

Garda de Mediu Suceava atrage atenția că nepunerea în funcțiune a acestui depozit a condus la atingerea și chiar depășirea capacităților autorizate a spațiilor de stocare temporară.
La finalul ședinței, a fost adoptată o Hotărâre a CJSU, privind constatarea unei stări generatoare de situații de urgență create de modul de gestionare a deșeurilor pe teritoriul județului Suceava.

Conform acesteia, Consiliul Județean Suceava va lua act de situația constatată și va dispune măsurile legale care se impun pentru remedierea în cel mai scurt timp a situației create.
Totodată, CJ va informa săptămânal prefectul județului, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, cu privire la stadiul măsurilor aplicate.

De asemenea, conform hotărârii, Agenția pentru Protecția Mediului, Serviciul Comisariatul Județean Suceava din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Direcția de Sănătate Publică Suceava, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Sistemul de Gospodărire al Apelor vor monitoriza permanent și vor informa prefectul județului Suceava despre situația generată la nivelul județului Suceava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *