Luni, 4 Decembrie 2017, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va avea loc conferinţa cu tema Concepte fundamentale în pedagogie susţinută de Sorin Cristea.

Cu acest prilej vor fi lansate cărţile intitulate Pedagogie / Ştiinţele pedagogice/ Ştiinţele educaţiei (2016), Educaţia. Concept şi analiză (2016), Finalităţile educaţiei (2016), Conţinuturile şi formele generale ale educaţiei (2017), Sistemul de educaţie / învăţământ (2017), Instruirea/ Procesul de învăţământ (2017), Formele de organizare a instruirii / procesului de învăţământ (2017), apărute în colecţia Concepte fundamentale în pedagogie la Editura Didactica Publishing House.

Sorin Cristea, Profesor Emerit, Doctor Honoris Causa a două universităţi, Secretar de Stat în Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei  în perioada 1990-1992, este membru marcant al comunităţii academice româneşti. A scris peste 120 de articole şi 35 de cărţi în domeniu, contribuie, de 20 de ani, cu rubrici permanente în presa de specialitate (Tribuna învăţământului, Didactica Pro, Studii Universitatis…), este coordonatorul unor colecţii de prestigiu și a obţinut premiul Academiei Române pentru lucrarea Fundamentele pedagogiei.

Cele şapte cărţi care vor fi lansate fac parte dintr-un proiect mai amplu, ce va cuprinde 17 volume, propunându-şi definirea şi analiza conceptelor în cadrul teoriilor generale ale domeniului, teoria generală a educaţiei, teoria generală a instruirii, teoria generală a curriculumului.

Prezența lui Sorin Cristea va continua cu o serie de manifestări ale universității sucevene dedicate reflecției asupra problematicii educației contemporane, la care sunt invitați să participe membrii comunității academice, profesori și consilieri școlari din învățământul preuniversitar, reprezentanți ai ISJ, CCD și ai sectorului ONG, interesați de arhitectura viitorului nostru comun prin educație.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *