În data de 22 Aprilie 2020, la Instituția Prefectului – Județul Suceava a avut loc o nouă o ședință operativă la care au participat reprezentanții administrației publice.

La ședință au participat Ionel Oprea, secretar de stat și coordonator al Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, Manuela Trifan, director interimar al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Niță, vicepreședinte în cadrul Consiliului Județean Suceava, Nadia Georgeta Crețuleac, director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, și Irina Vasilciuc, administratorul județului.

Ședința de lucru a avut ca temă analiza situației înregistrate la Centrul de Recuperare și Reabilitare Sasca Mică, comuna Cornu Luncii, unde 59 de angajați ai centrului și 242 de beneficiari sunt infectați cu noul coronavirus, precum și prezentarea stadiului de remediere al problemei, identificate anterior la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, privind asigurarea concentrației de oxigen necesar în oxigenoterapie.

Secretarul de stat Ionel Oprea a precizat că sunt aproape finalizate lucrările la instalația de asigurare a oxigenului, fiind amplasat un nou rezervor cu o capacitate de 10.000 litri, urmând ca, după finalizarea racordurilor, instalația să poată asigura un necesar de aproximativ 400 mc oxigen / minut, mai mult decât dublu față de ceea ce era existent (170 mc / minut). Secretarul de stat a precizat că, după finalizarea acestor lucrări, Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava va avea una dintre cele mai mari capacități de stocare a oxigenului din țară. De asemenea a ținut să comunice că spitalul a primit, cea mai mare cantitate de Kaletra – medicament utilizat în tratamentul COVID 19- dintre toate unitățile medicale ce tratează COVID 19.

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a insistat asupra necesității de a fi acordate stimulente persoanlului medical prezent la datorie, în acest sens coordonatorul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou precizând că se discută criteriile ce vor sta la baza acordării acestora, fiind vizat în special personalul cu venituri mici și a exemplificat în acest sens cu personalul (biologii) ce lucrează în laboratorul care asigură testarea pentru COVID 19.

Ținând cont de lipsa de personal cu care se confruntă spitalul județean, prefectul județului Suceava a solicitat o analiză, cu respectarea prevederilor legale specifice, a condițiilor impuse la angajare pentru cei care vor să lucreze în laboratorul unității medicale, având în vedere că actualele cerințe impuse fac dificilă recrutarea de personal.

Totodată s-a pus în discuție asigurarea continuității în managementul unității medicale după plecarea conducerii militare precum și a eficienței fluxului decizional cu efect vizibil direct la patul bolnavului, ținând cont că, anterior acestei crize au fost situații în care a fost nevoie de prelungirea contractelor directorilor medicali motivat de faptul că nu existau candidați.

Președintele Consiliului Județean Suceava a ținut să precizeze că au fost detașați, la spitalul județean, șase angajați ai instituției, pentru a asigura serviciile de suport necesare pentru buna funcționare a unității medicale.

În ceea ce privește situația înregistrată la Centrul de Recuperare și Reabilitare Sasca Mică din comuna Cornu Luncii, directorul Nadia Crețuleac a precizat că parte din personalul centrului testat pozitiv a fost transportat către Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava și Spitalul Municipal Sfinții Doctori Cosma și Damian din Rădăuți.

Coordonatorul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou și-a manifestat disponibilitatea de a sprijini personalul care asigură îngrijirea celor 242 de beneficiari testați pozitiv, prin instruirea specifică a acestora de către un medic epidemiolog al spitalului și a recomandat desemnarea unei persoane din cadrul centrului care să țină permanent legătura cu unitatea medicală în scopul monitorizării eficiente a evoluției stării de sănătate a acestora.

Fiind vorba de un focar epidemiologic consistent, secretarul de stat Ionel Oprea și prefectul județului Suceava, au stabilit ca fiind necesară cooptarea unor voluntari, cu pregătire profesională adecvată, care să poată administra din punct de vedere medical și social această locație. Acest lucru este necesar și pentru suportul psihologic al beneficiarilor și angajaților testați pozitiv având în vedere specificul centrului.

În cadrul ședinței, doctorul Manuela Trifan a prezentat o situație aparte privind 65 de pacienți diagnosticați pozitiv, asimptomatici, aflați în carantină la domiciliu și care necesită dializă, existând o solicitare pentru transportul acestora, în vederea dializării, de la o unitate medicală privată. Având în vedere riscul de răspândire al infecției, ce poate fi crescut în cazul unui transport neadecvat al acestora, s-a stabilit ca, în dimineața zilei de 23.04.2020 să fie convocată unitatea medicală privată la o ședință operativă la care vor participa atât directorul DSP Suceava cât și coordonatorul Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, pentru a se stabili procedura de urmat în cazul pacienților pozitivi asimptomatici ce necesită dializă.

Secretarul de stat Ionel Oprea a precizat că unitatea medicală pe care o coordonează are capacitatea parțială de a asigura dializarea acestor pacienți, mai ales că dializa acestora în cadrul spitalului județean reduce la minim posibil posibilitățile de răspândire ale COVID-19.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Niță cât și directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Nadia Crețuleac, au expus necesitatea de a fi testat întreg personalul celorlalte 6 centre sociale aflate în administrarea direcției, ținând cont de faptul că beneficiarii acestora sunt în marea majoritate persoane peste 65 de ani.

Președintele Consiliului Județean Suceava a dispus conducerii direcției generale să desemneze, din cadrul aparatului de conducere, o persoană care să coordoneze local toate măsurile și acțiunile întreprinse pentru gestionarea corespunzătoare a situației înregistrate la Centrul de Recuperare și Reabilitare Sasca Mică. De asemenea a solicitat imperios o atenție sporită pentru asigurarea permanentă a unei alimentații corespunzătoare pentru beneficiarii centrului dar și pentru personalul ce asigură îngrijirea acestora, având în vedere că organismul uman are nevoie de toate resursele disponibile în lupta cu această boală.

Președintele Consiliului Județean Suceava a insistat, alături de secretarul de stat Ionel Oprea asupra modului în care trebuie gestionate aceste centre, considerând că trebuie o abordare responsabilă și o implicare maximă a decidenților din cadrul direcției precum și întocmirea și adoptarea unui Plan de reacție și a unui Plan de monitorizare a personalului cu prevederi clare, termene și responsabilități cuantificabile și precise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *