Condițiile și documentele necesare pentru eliberarea formularelor europene de securitate socială în domeniul șomajului U1/E301, U006/E302

Având în vedere necesitatea respectării recomandărilor de conduită în prevenirea răspândirii coronavirusului ( COVID 19), Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava informează persoanele care vin din ţările Uniunii Europene şi solicită formularele U1/E301 sau U006/E302, că au următoarele posibilități de a obține aceste documente:

  • Depunerea cererii însoţită de documentele necesare eliberării în spaţiul special amenajat din Suceava -strada Tudor Vladimirescu fără număr, sediul punctelor de lucru din Fălticeni -strada Matei Milo numărul 4, Rădăuți -strada Ștefan cel Mare numărul 2, etaj 1, apartament 8, Gura Humorului- strada Sfântu Gavril numărul 14, Vatra Dornei- strada Podu Verde nrnumărul ;
  • Prin email la adresele ajofm@sv.anofm.ro , carmen.avram@sv.anofm.ro;
  • Prin poştă la adresele sus-menționate.

După întocmirea lor, formularele vor fi transmise destinatarilor on-line sau în original , prin poștă, la adresa menționată în cerere, în cel mai scurt timp.

Modelul de cerere poate fi solicitat pe email la adresa ajofm@sv.anofm.ro , carmen.avram@sv.anofm.ro sau poate fi descărcat de pe site www.anofm.ro/suceava sau pagina www.facebook.com/ajofmsuceava .

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0230 523279, int.104.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA FORMULARULUI E301/U1

  • Documente necesare pentru identificarea datelor persoanei care solicită formularul: copia cărţii de identitate sau copia paşaportului
  • Documente doveditoare ale calităţii de angajat în România: copie carte muncă (pentru certificarea perioadelor asigurate înainte de anul 2011), decizia de încetare a contractului de muncă de la ultimul loc de muncă din România(după caz).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA FORMULARULUI E302

  • Documente necesare pentru identificarea datelor persoanei care solicită formularul: copia cărţii de identitate sau copia paşaportului
  • Documente necesare pentru identificarea datelor membrilor de familie: copia carţii de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 14 ani, copia certificatului de naştere pentru copii şi a certficatului de căsătorie
  • Acte care atestă natura şi totalul venitului membrilor de familie: adeverinţa de la şcoală pentru copii ( în care să se specifice dacă beneficiează sau nu de bursă), adeverinţa de la locul de muncă cu salariul, copii cupoane de pensie şi cupoane cu alocaţia de stat pentru copii ( sau extras cont în cazul în care alocaţia este virată pe card).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scroll to Top