Decizii finale cu privire la carantinarea localităților Siret și Bălcăuți

Ținând cont de contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, în data de 30 Septembrie 2020 s-a solicitat Direcției de Sănătate Publică Suceava, de către Centrul Național de coordonare și Conducere a Intervenției, întocmirea unei analize specifice privind necesitatea instituirii carantinei zonale în orașul Siret și comuna Bălcăuți.

Analiza de risc întocmită în cazul comunei Bălcăuți indică un trend descrescător în ultimele 14 zile al cazurilor pozitive cu o estimare a continuității acestui trend în condițiile neapariției unor cazuri noi. De asemenea analiza arată că din cele nouă cazuri pozitive curente patru sunt cazuri în două familii iar restul de cinci cazuri sunt persoane asimptomatice sau cu simptomatologie minoră. Aceștia, funcție de simptomatologie sunt internați sau izolați la domiciliu.

Pentru prevenirea răspândirii riscului epidemiologic în comunitate, prin Hotărârea CJSU numărul 36/ 28.09.2020, s-au dispus o serie de măsuri epidemiologice, printre care și închiderea unităților de învățământ din cadrul unității administrativ teritoriale, până la scăderea incidenței cazurilor la mia de locuitori.

Concluzia analizei de risc, în cazul comunei Bălcăuți, este că nu se impune măsura carantinării.

În cazul orașului Siret analiza de risc efectuată indică același trend descrescător al numărului de cazuri pozitive, fiind estimată menținerea acestui trend în contextul neapariției de noi cazuri. Unul din cele două focare – Spitalul de Psihiatrie Siret – a fost declarat închis în data de 28 Septembrie 2020, iar celălalt- ce evoluează în cadrul unor instituții familiale aparținând DGASPC Suceava- este în curs de închidere în zilele următoare.

Pentru prevenirea răspândirii riscului epidemiologic în comunitate, CJSU Suceava a dispus în data de 17 Septembrie 2020 o serie de măsuri epidemiologice, respectiv închiderea unităților de învățământ din cadrul unității administrativ teritoriale, până la scăderea incidenței, suspendarea la nivelul orașului Siret a tuturor activităților cu publicul a operatorilor economici de tip HORECA care desfășoară activitate de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/ sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, respectiv a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor, în interiorul clădirilor. De asemenea a fost impusă obligativitatea purtării mijloacelor individuale de protecție (mască de protecție etc) și respectarea strictă a măsurilor de prevenire a răspândirii riscului epidemiologic, cu precădere a celor de distanțare fizică în cazul participării la manifestărie și activitățile cu public desfășurate în aer liber, permise de legislația specifică COVID-19.

Se face precizarea că în ultimele 24 de ore au fost confirmate un număr de cinci persoane pozitiv COVID-19 care în acest moment sunt internate la Spitalul Municipal Rădăuți având forme asimptomatice de boală.

Concluzia analizei de risc, în cazul orașului Siret, este că nu se impune măsura carantinării.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top