DGASPC Suceava a organizat campania “Susținem performanța”

Din 2018, pentru DGASPC Suceava, luna septembrie este luna performanței prin organizarea campaniei intitulată Susținem performanța, ediția a IV-a.

Acest proiect a pornit din dorința de a scoate în evidență performanțele copiilor și tinerilor din sistemul de protecție, care în ciuda tuturor obstacolelor și traumelor pe care le-au suportat din copilărie, au reușit să obțină rezultate deosebite, cu sprijinul nemijlocit al personalului în grija căruia se află precum și al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar care îi sprijină în evoluția și parcursul lor școlar și le recunosc și încurajează performanțele.

Prima ediție a acestei campanii a avut loc în anul 2018, într-un cadru festiv, evenimentul fiind intitulat Visând la un viitor mai bun! și având drept obiectiv recunoașterea rezultatelor deosebite ale copiilor și tinerilor din cadrul sistemului de protecție. Atunci au fost premiați 57 de copii și tineri din sistemul de protecție de stat și privat.

În anul 2020, chiar dacă a fost an pandemic, s-a reușit să se organize o campanie online, cu toate că nu a fost o premiere în cadrul unei festivități.

În acest an, s-a procedat la fel în ceea ce privește premierea iar față de anii anteriori, grupul țintă este format din copiii care au absolvit clasa a V-a până la bacalaureat și tinerii care urmează studii postliceale la zi sau sunt studenți / masteranzi la o instituție universitară, în regim de zi.

Astfel, s-au selectat 87 de copii și tineri din cadrul centrelor rezidențiale ale direcției dar și din cadrul organizațiilor acreditate (Așezământul Sfantul Ierarh Leontie din Rădăuți și Casa de tip familial Preot Mihai Negrea din Vatra Dornei) din asistență maternală dar și din plasament simplu la familii cu sau fără grad de rudenie) care au fost premiați pe secțiuni (Învățământ, Arte și Sport și Cazuri deosebite) cu sprijinul sponsorilor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top