Conform Hotărârii de Guvern numărul 1017 din 20 Decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap , articolul doi, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri, pentru fiecare mod de transport se va stabili prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale un model de convenţie privind transportul persoanelor cu handicap, denumită în continuare Convenţia.

Astfel ministrul muncii și justiției sociale și ministrul transporturilor au emis Ordinul numărul 124/28.01.2019 și respectiv 546/20.02.2019 prin care se stabilesc trei modele de convenție privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, cu autobuzele sau microbuzele și cu navele. Acest ordin a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 150 din 26 Februarie 2019.

Începând din data de 27 Februarie 2019, DGASPC Suceava eliberează bilete de călătorie gratuită cu respectarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap. Eliberarea biletului de călătorie gratuită se face de către DGASPC numai în baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului legal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens dată de către persoana cu handicap / reprezentantul legal, după caz sau în baza cererii asistentului personal pentru următoarele categorii de persoane:

  • persoanele cu handicap grav;
  • persoanele cu handicap accentuat;
  • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
  • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
  • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora;
  • persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă;
  • asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

Cererea se depune la DGASPC şi va cuprinde numărul, data documentului de încadrare pe baza căruia se solicită biletele de călătorie gratuită şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pe baza cererii, DGASPC eliberează numărul de bilete de călătorie gratuită cuvenit, stabilind valabilitatea acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *