Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava implementează proiectul Educație timpurie incluzivă și de calitate – ETIC, cod proiect POCU/446/6/22, în calitate de partener.

Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC

Proiectul Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate, implementat de Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Universitatea din Pitești, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în intervalul 2019-2021, urmărește realizarea obiectivului general – Dezvoltarea cadrului operațional național în domeniul educației ante-preșcolare, în vederea facilitării accesului la educație al copiilor sub trei ani din creșe și/sau grădinițe. În acest sens, se are în vedere elaborarea unui document cadru de diagnoză privind organizarea și funcționarea unor servicii de calitate în domeniul educației timpurii în Romania și de implementare a acestora în viitoarele servicii pentru educația timpurie. În acest context, au fost prevăzute a se derula opt dezbateri/ câte una în fiecare regiune de dezvoltare, pentru conturarea unei analize SWOT a serviciilor educaționale, medicale și sociale furnizate în educația timpurie din România în ultimii trei ani.

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a organizat două dintre aceste dezbateri: una în Buzău, pe data de 17 Decembrie 2020, cuprinzând județele: Buzău, Vrancea, Vaslui, Covasna, Prahova și una în Suceava pe data de 8 ianuarie 2021 pentru alte cinci județe: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău. Pentru fiecare dintre aceste întâlniri au fost invitați și au participat din fiecare județ un inspector de învățământ preșcolar, un reprezentant al DSP, un reprezentant al APL sau ONG cu activitate relevantă în domeniu, un reprezentant al părinților. La cele două întâniri au participat 35 de participanți.

Tematica discutată a făcut referire la dezvoltarea cadrului operațional național în domeniul educației ante-preșcolare în vederea facilitării accesului la educație al copiilor sub trei ani din creșe și/sau grădinițe. Temele abordate au clarificat aspecte privind modalitățile prin care ar putea fi dezvoltate serviciile pentru copiii de 0-6 ani (servicii standard și/sau alternative), categoriile de personal și nivelul de studii necesare pentru personalul implicat în educația și îngrijirea timpurie a copilului, respectiv în educație timpurie antepreșcolară. În cadrul întâlnirilor s-a discutat și despre rutele flexibile de formare și modalitățile de evaluare, monitorizare ale serviciilor din educația timpurie.

Persoanele din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava care au organizat aceste două activități au fost: Otilia Clipa, coordonator partener USV, Florin Domunco, asistent manager proiect din partea USV și Gabriela Blumenfeld, responsabil raportare pentru USV.

Participanții la focus-grup s-au implicat activ în discuțiile inițiate, au exprimat opiniile din perspectiva instituțiilor reprezentate și au fost subliniate posibilitățile de armonizare legislativă și administrativă pentru dezvoltarea sistemului de educație timpurie. Participanții au apreciat faptul că există posibilitatea aplicării și derulării acestor tipuri de proiecte care au ca obiectiv îmbunătățirea sistemului de educație timpurie, cu accent pe componenta antepreşcolară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *