Ultimul semestru al anului 2018 este marcat de o evoluție preponderent descrescătoare a ratei șomajului în județul Suceava, înregistrarea absolvenților din lunile iulie și august fiind urmată de o scădere succesivă a valorilor indicatorului, concomitent cu creșterea ponderii tinerilor sub 25 ani angajați, această pondere ajungând până la un sfert din numărul total de persoane ocupate la sfârșitul lunii octombrie.

Șomajul ciclic din domeniul construcțiilor a ridicat rata șomajului la 5,19 % la finele lunii noiembrie, o creștere cu 0,5% puncte procentuale față de luna precedentă.

În baza de date a agenției, la sfârșitul lunii noeimbrie 2018, erau înregistraţi 11.915 şomeri, din care 3.094 beneficiari de indemnizații de șomaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *