Evoluția ratei șomajului pe piața locală a muncii la sfârșitul lunii iulie 2017

În baza de date a Agenţiei Județene Pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Suceava, la sfârşitul lunii iulie 2017, erau înregistraţi 10.647 şomeri, din care 488 absolvenţi posesori de adeverinţe sau diplome de finalizare a studiilor.

Rata şomajului judeţean continuă trendul descrescător, înregistrând o valoare de 4,48 pp, cu 0,24 pp mai mică faţă de luna trecută şi cu 1,24 pp mai puţin ca în luna iulie 2016. Tendinţa descrescătoare a ratei şomajului se menţine pe fondul creşterii cererii de forţă de muncă pe piaţa locală şi europeană a muncii.

Structura stocului de şomeri la 31 Iulie 2017 arată o pondere majoritară a şomerilor neindemnizaţi, respectiv 74% (7.828 persoane) şi o evoluţie constantă a segmentului de şomeri beneficiari de indemnizaţii (2.819 persoane), din care fac parte şi 132 de absolvenţi.

Perioada de înregistrare a absolvenţilor nu s-a finalizat încă, urmând formele universitare de învăţământ şi tinerii care au promovat corigenţele, ce vor prelungi perioada de înscriere în baza de date a promoţiei acestui an. Distribuţia şomerilor după vârstă, nivelul de instruire şi mediul de provenienţă ne prezintă o pondere majoritară de 28% a persoanelor cu vârsta între 40 şi 49 de ani, de 80% a persoanelor cu nivel de instruire primar, gimnazial, profesional şi de 62% a persoanelor rezidente în mediul rural.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scroll to Top