Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Bogdan Vodă (Suceava) selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2018, astfel:

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Petru Rareş din Fălticeni – 350 locuri (din care trei locuri pentru romi şi două locuri pentru alte minorităţi);
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica din Drăgăşani – 350 locuri (din care trei locuri pentru romi şi două locuri pentru alte minorităţi).

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii șapte ani;
 • nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere (2018);
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 metri bărbaţii şi 1,65 metri femeile;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Aptitudinea / inaptitudinea prevăzută la litera d se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.

În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

În vederea îndrumării candidaţilor pentru întocmirea corectă şi în volum complet a documentelor constitutive din dosarul de candidat, precum şi în scopul eliminării timpilor de aşteptare pentru întocmirea documentelor pe linie medicală, candidaţii se vor prezenta la sediul unităţii având în vedere următoarele aspecte.

Înscrierea candidaţilor se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00 și 13:00, la sediul unităţii din Suceava (strada Traian Vuia, numărul 7bis).

Cererile de participare la concursurile de admitere în instituţiile de formare a subofiţerilor jandarmi din cadrul MAI se pot depune la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava până la data de 5 Decembrie 2017.

Depunerea dosarelor de candidat se va face până în data de 5 Decembrie 2017 (în volum complet) – zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 -13.00, la sediul unităţii din Suceava. Pentru buna desfăşurare a activităţii de recrutare dosarele de candidat se vor depune în zilele imediat următoare înscrierii la concurs.

Relaţii suplimentare, precum şi îndrumarea candidaţilor pentru înscrierea la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, sesiunea ianuarie 2018, se face prin structura de resurse umane, la reşedinţa unităţii din Suceava sau la telefon +4 0230 522 998, interior 24535 / 24557.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *