Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava va continua activitatea cu publicul

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava NU întrerupe activitatea de relații cu publicul, dar, în contextul măsurilor care trebuie adoptate pentru reducerea riscului de transmitere a virusului COVID-19, se fac următoarele recomandări:

  • Depunerea/ridicarea solicitărilor de emitere a avizelor/autorizațiilor se va desfășura pe baza unei programări on-line sau telefonice, astfel încât să se evite aglomerări de persoane în spațiile destinate primirii documentațiilor;
  • Investitorii/beneficiarii au posibilitatea de a depune documentațiile în format electronic la adresa de e-mail: isusuceava@yahoo.com;
  • Factorii care concură la proiectarea, verificarea și punerea în operă a proiectelor vor solicita, în scris, acordarea asistenței de specialitate în cadrul unor audiențe;
  • Pentru transmiterea petițiilor, cererilor, sesizărilor, reclamațiilor se va apela la metode alternative, care să nu presupună prezența fizică a persoanelor, după cum urmează:
  • – prin e-mail, la adresa: isusuceava@yahoo.com;
    – prin fax, la numărul: 0230524432;
    – prin poștă, la adresa: Municipiul Suceava, strada Universități, numărul 14.

Dacă nu puteți amâna vizita în instituție, sunteți rugați să respectați recomandările personalului de la Punct Acces Control pentru a evita situațiile neplăcute.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top