Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava NU întrerupe activitatea de relații cu publicul, dar, în contextul măsurilor care trebuie adoptate pentru reducerea riscului de transmitere a virusului COVID-19, se fac următoarele recomandări:

  • Depunerea/ridicarea solicitărilor de emitere a avizelor/autorizațiilor se va desfășura pe baza unei programări on-line sau telefonice, astfel încât să se evite aglomerări de persoane în spațiile destinate primirii documentațiilor;
  • Investitorii/beneficiarii au posibilitatea de a depune documentațiile în format electronic la adresa de e-mail: isusuceava@yahoo.com;
  • Factorii care concură la proiectarea, verificarea și punerea în operă a proiectelor vor solicita, în scris, acordarea asistenței de specialitate în cadrul unor audiențe;
  • Pentru transmiterea petițiilor, cererilor, sesizărilor, reclamațiilor se va apela la metode alternative, care să nu presupună prezența fizică a persoanelor, după cum urmează:
  • – prin e-mail, la adresa: isusuceava@yahoo.com;
    – prin fax, la numărul: 0230524432;
    – prin poștă, la adresa: Municipiul Suceava, strada Universități, numărul 14.

Dacă nu puteți amâna vizita în instituție, sunteți rugați să respectați recomandările personalului de la Punct Acces Control pentru a evita situațiile neplăcute.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *