Ovidiu Laicu, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, beneficiarul lucrărilor la rutei ocolitoare a municipiului Suceava, a fost prezent ieri la un comandament de lucru pe șantier unde lucrările sunt executate conform calendarului stabilit.

Până acum, la ruta ocolitoare a municipiului Suceava s-au executat lucrări civile și edilitare, lucrări de consolidare (pregătire terasament pentru imbunătățirea terenului de fundare), lucrări de drumuri și lucrări de terasamente.

Ovidiu Laicu și-a exprimat regretul că realitatea a fost prezentată în mod tendențios, de către surse nedocumentate și neimplicate în derularea investiției, atât cu privire la alocarea bugetară, cât și referitor la finalizarea lucrărilor.

La rândul său, Ion Vasile Rîpan, reprezentantul Autotehnorom, și-a asumat finalizarea lucrărilor în termenul contractual, execuția acestora urmând a se desfășura cu respectarea strictă a condițiilor tehnice și de calitate, doar în condiții climaterice (meteorologice) propice întrucât, pentru lucrările ce se vor executa, antreprenorul va asigura garanția pentru o perioada de șapte ani de la data realizării recepției la terminare.

Mirela Elena Adomnicăi, prefectul județului Suceava, a declarat că, pentru corecta informare a cetățenilor, va comunica periodic, pe baza documentelor justificative, despre stadiul de executare al lucrărilor la Șoseaua de centură a Sucevei, în contextul în care alocarea bugetară este asigurată integral, iar până în prezent lucrările sunt în grafic.

După data de 15 Martie 2019, în condiții meteorologice corespunzătoare, la ruta ocolitoare a municipiului Suceava se vor desfășura lucrări de consolidare a terenului de fundare prin execuția unor coloane de beton, vor fi puse în funcțiune sas-urile automatice la sistemul pentru drenurile sifon din sectorul unu, lucrări de drumuri (execuțiia unor lucrări la podețe în sectorul unu), se va amenaja un sens giratoriu la intersecția sectaorelor unu și doi și lucrări pentru siguranța circulației (montarea unor parapeți la poduri și pasaje).

Ruta ocolitoare a Sucevei se va întinde pe o lungime de 12,434 kilometri, și va cuprinde șapte poduri, patru viaducte, cinci pasaje și două parcări.

Beneficiarul lucrării rutei ocolitoare a municipiului Suceava este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR, prin DRDP Iași.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *