La nivelul ISU Suceava s-au înregistrat, doar în ultimele 48 de ore, 22 de incendii.

Misiuni ale pompierilor militari suceveni, în ultimele 48 de ore

18 dintre acestea, au avut cauza legată de coșuri de fum necurățate sau neprotejate termic corespunzător. Chiar dacă majoritatea acestor incendii nu s-a soldat cu pagube materiale însemnate, pericolul a existat, și dacă nu ar fi fost observate și lichidate la timp, casele ar fi fost cuprinse de flăcări. Și totuși, din păcate, unul dintre aceste incendii la coșul de fum a distrus o locuință din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Alte trei incendii, au avut cauza legată de defecțiuni ale instalației electrice, și s-au înregistrat consecințe nefaste pentru bunurile proprietarilor respectivi.

Ultimul, din seria celor 22 de incendii, s-a produs în baia unei locuințe, dintr-un bloc din municipiul Rădăuți. Proprietarul apartamentului a dat foc unor materiale textile, care au degajat fum. Incendiul a fost lichidat imediat, iar proprietarul a fost preluat de către un echipaj de poliție. Nu s-au înregistrat alte probleme deosebite, în acest caz.

Cetăţenilor li se reamintesc recomandările privind adoptarea măsurilor pentru prevenirea acestor incendii, cu atât mai mult cu cât urmează o perioadă mai lungă în care se vor înregistra temperaturi scăzute:
 
La exploatarea coşurilor şi burlanelor pentru evacuarea fumului

 • Verificarea,  curăţarea  şi  repararea, dacă  este  cazul, a coşurilor de fum se va efectua de către o persoană specializată.
 • Coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele  combustibile  ale  pereţilor, planşeelor  şi acoperişurilor.
 • În podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere.
 • În poduri şi mansarde este interzisă amenajarea de afumători.

La exploatarea instalaţiilor electrice

 • Nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolan…
 • Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar cu personal autorizat.
 • Nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor.
 • Nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate.
 • Vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi vor fi deconectate în cazul în care apar defecţiuni.
 • Se interzice introducerea cablurilor electrice, fără ştecher, direct în prize şi folosirea în tablourile electrice a siguranţelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă.

La exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură

 • Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi în perfectă stare de funcţionare.
 • Se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi se va evita supraîncărcarea acesteia.
 • Este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului.
 • Este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile.
 • Sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă.
 • În faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 metri.
 • Nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile.
 • Copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă.
 • La construcţia unei sobe, se va avea în vedere ca fundaţia proprie a acesteia să nu fie amplasată direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzi de lemn ale planşeelor.
 • În camerele în care încălzirea se realizează cu sobe este interzisă curăţirea cu substanţe inflamabile a duşumelelor şi a oricărui obiect.
 • Cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat.

Foarte important!
Solicităm cetățenilor să anunțe orice situație care poate pune în pericol viața, bunurile sau mediul, la numărul unic pentru apeluri de urgență 112!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *