În contextul situației pandemice mondiale, a necesității adaptării activităților în toate domeniile de activitate și din dorința de a sprijinii tinerii ce doresc să profeseze în domeniul ingineresc, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava demarează pentru al treilea an consecutiv o serie de activități dedicate studenților din anul I, cu scopul reducerii abandonului școlar și a adaptării acestora la un nou mod de învățare.

Motivație Academică în Științe Inginerești - proiect dedicat studenților din anul I la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, la al treilea an de implementare

Proiectul Motivație Academică în Științe Inginerești, finanțat prin programul ROSE al Ministerului Educației Naționale, se va desfășura permanent pe perioada semestrului I și se va baza pe activități de coaching și remediere în aria curriculară științe, tutoriat studențesc, orientare și consiliere într-o carieră inginerească de succes, inițiere în antreprenoriat, workshop-uri, întâlniri cu angajatori și specialiști din domeniul automaticii, electronicii, electrotehnicii, energeticii și al calculatoarelor. Echipele de management și implementare sunt formate din cadre didactice ale facultății, personal didactic auxiliar și studenți voluntari din anii mari, membri ai unor organizații studențești. Programul activităților va fi afișat lunar pe pagina web a facultății.

La baza ofertei de activități extracurriculare a stat o analiză a impactului pe care trecerea la activități predominant on-line în ultimele luni ale anului universitar precedent l-a avut asupra promovabilității studenților din anul I și a capacității acestora de a se adapta. Analizând promovabilitatea studenților din ultimii ani, s-a constat că acesta s-a îmbunătățit, dar principalele cauze care au stat la baza abandonului școlar s-au schimbat. Astfel, în anul precedent, abandonul școlar nu a fost determinat de placarea din țară a tinerilor cu venit redus pentru a munci, așa cum s-a întâmplat în primii ani de implementare a proiectului, ci de accesul limitat al acestora la infrastructura IT (lipsa conexiunii la Internat sau a dispozitivelor digitale necesare în activitățile online). Conducerea Universității a făcut eforturi pentru a reduce aceste neajunsuri în actualul an universitar, iar accesul la informații și programe este acum adaptat situației și nevoilor studenților. Activitățile on-site vin să crească calitatea pregătirii și să îmbunătățească comunicarea în colectivitățile de studenți și între aceștia și cadrele didactice, a declarat Dan Milici, coordonatorul programului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *