Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava, a convocat astăzi în ședintă extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU)

Noi măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava

Subiectele puse în discuție pe ordinea de zi au vizat stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori, în județul Suceava. Un alt punct al ordinei de zi a vizat pregătirea județului Suceava pentru sezonul rece. Având în vedere subiectele prinse pe ordinea de zi a ședinței, au fost invitați și reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava.

Referitor la pregătirile pentru sezonul rece, în urma discuțiilor cu reprezentanții SDN Suceava, SDN Câmpulung Moldovenesc și ai DJDP Suceava, s-au conturat o serie de măsuri operative, care au fost deja luate, dar au fost puse în discuție și alte nevoi care trebuie acoperite și totodată s-au identificat modalități pentru a fi duse la îndeplinire.

Luând în considerare particularitățile sezonului rece, prefectul județului a cerut Direcției de Sănătate Publică Suceava să procedeze, în regim de urgență, la solicitarea către medicii de familie a unei situații cu gravidele aflate în ultimul trimestru de sarcină și a persoanelor care necesită dializă. Totodată s-a subliniat necesitatea întocmirii unei situații cu persoanele dializate, însoțite de programarea ședințelor de dializă către centrele specifice.

Prefectul județului a solicitat primăriilor identificarea persoanelor vârstnice, cu boli cronice, izolate și singure în locuințe pentru a li se putea furniza ajutor în caz de nevoie.

De asemenea, D.S.P. Suceava va lua măsuri de pregătire în spitale pentru hipotermici, iar măsurile trebuie să respecte regulile sanitare specifice pandemiei COVID-19.

Un alt subiect discutat în cadrul ședinței C.J.S.U a vizat verificările în vederea respectării măsurilor de siguranță epidemiologică de către operatorii economici din județ, efectuate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava, Direcția de Sănătate Publică Suceava, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava și Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava.

În contextul epidemiologic actual generat de noul coronavirus COVID-19, sănătatea publică este o prioritate pentru instituțiile implicate în activitățile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.

Motivat de creșterea numărului de persoane infectate la nivelul județului Suceava, precum și creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, cauzate fie de implementarea deficitară a măsurilor de prevenire, organizarea unor evenimente private cu număr ridicat de participanți cu interacțiune intensă, mobilitatea ridicată a persoanelor, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a sistemului sanitar, prefectul județului a solicitat intensificarea campaniilor de informare preventivă a populației, dar și a acțiunilor de control.

Prefectul județului a subliniat că este obligația autorităților competente să întreprindă măsurile adecvate pentru a preveni eventualele riscuri specifice pentru sănătatea publică, acordând prioritate cerintelor legate de protecția acestor interese, inclusiv asupra intereselor economice ale unor agenți economici.

În acest context, Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava a efectuat un control tematic cu privire la respectarea legislației incidente, la un restaurant din comuna Berchișești, județul Suceava.

În urma controlului s-a constatat că unitatea a organizat un eveniment privat (nuntă) la care au participat cca. 100 de persoane, fapt care intră în contradicție cu prevederile H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ca urmare a celor constatate, în conformitate cu prevederile legislației specifice, D.S.P. Suceava a aplicat o sancțiune contravențională în cuantum de 30.000 lei și a suspendat activitatea unității sus-menționate începând cu data de 5.11.2020, urmând ca redeschiderea unității să se realizeze cu acordul D.S.P., după constatarea remedierii deficiențelor constatate.

Aplicarea măsurii complementare, de suspendare a activității obiectivului restaurant aparținând agentului economic a venit ca urmare a repetării abaterilor de către acesta, în contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului, precum și a actelor normative incidente aflate în vigoare.

Conform precizăriilor conducerii D.S.P. Suceava, neaducerea la îndeplinire a deciziei și măsurilor dispuse în raportul de inspecție atrage după sine răspunderea față de organele judiciare și aplicarea sigiliului de către Serviciul Control în Sănătate Publică.

Și prin acest exemplu, D.S.P. Suceava aduce o contribuție la conștientizarea populației, dar și a firmelor, în contextul prevenirii și combaterii infecțiilor cauzate de noul coronavirus COVID-19.

Luând în considerare situația prezentată de către D.S.P. Suceava, propunerile fundamentate ale specialiștilor epidemiologi din cadrul structurii de sănătate publică, statisticile zilnice privind incidența cazurilor pozitive Covid-19 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr.63 din 06.11.2020.

Prin Hotărârea nr. 63/06.11.2020 a C.J.S.U. s-au adoptat o serie de măsuri de diminuare a impactului de risc la nivelul municipiului Fălticeni, orașele Broșteni, Frasin și Gura Humorului, comunele Cacica, Ciocănești, Cîrlibaba, Comănești, Coșna, Crucea, Frătăuții Vechi, Horodnic de Jos, Moldovița, Moara, Șaru Dornei, Todirești, Zvoriștea unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 – 3 la mia de locuitori, măsuri prevăzute de către H.G. nr. 856/2020, începând cu data 08.11.2020, ora 00:00, pe o perioadă de 14 zile.

Noi măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava

Tot prin Hotărârea C.J.S.U nr.63/06.11.2020 s-au adoptat o serie de măsuri de diminuare a impactului de risc la nivelul municipiilor Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, orașul Siret, comunele Bălcăuți, Dorna Arini și Satu Mare, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori, măsuri prevăzute de către H.G. nr. 856/2020, începând cu data 08.11.2020, ora 00.00, pe o perioadă de 14 zile.

Noi măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava

În localităţile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare acestei rate de infectare:

  • desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
  • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00;
  • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;
  • purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.

În ceea ce privește scenariile în care vor funcționa unitățile de învățâmânt, la propunerea reprezentantului IȘJ Suceava, inspectorul general școlar Grigore Bocanci, se amână analiza comitetului județean pentru 24 de ore, fiind luată în considerare și apariția unui act normativ, respectiv o hotârâre de guvern care va transpune propunerea formulată de către CNSU în Hotârârea num[rul 52/05.11.2020, respectiv articolul 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *