În cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava (USV) a fost înfiinţat, în anul 2013, Centrul de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC).

În perioada 14 Octombrie – 31 Decembrie 2020, CLCSSL organizează o nouă sesiune de înscrieri pentru anul academic 2019-2020, exclusiv ONLINE, prin trimiterea unei solicitări de înscriere via e-mail pe adresa contact@synergialinguarum.ro, la următoarele cursuri: cursuri de obţinere certificat național de competenţă lingvistică pentru toate nivelurile (la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, coreeană, japoneză, ucraineană, rusă, polonă) și cursuri de obţinere certificat internaţional de competenţă lingvistică la engleză – Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First Certificate (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), International English Language Testing System (IELTS). Examenele se pot ţine în cadrul USV, după finalizarea modulului corespunzător tipului de certificat – și germană – Goethe-Zertifikat (toate nivelurile).

NOTA BENE: cursurile de chineză și coreeană se desfășoară în regim gratuit, exclusiv online.

Valoarea taxei este de 500 lei pentru un modul integral de 50 de ore. Această valoare se reduce: la 300 lei pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale USV, precum şi pentru angajaţii USV (completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere) și la 400 lei pentru elevi, pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale altor universităţi, pentru membrii fundaţiei Alumni USV, precum şi pentru şomeri (completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere).

NOTA BENE: pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 ani formularul de înscriere va fi completat de către unul dintre părinți, iar la acesta se va atașa o copie xerox a certificatului de naștere. Cursanții din această categorie vor beneficia de reducerea aplicată în cazul elevilor, mai precis de 100 de lei (pe baza unei adeverințe eliberate de secretariatul școlii).

Detalii se pot obține la numărul de telefon +4 0743 694 611, de luni până vineri, între orele 13:00 – 15:00.

În perioada martie-august 2021, CLCSSL efectuează pentru persoane interesate, și care nu au urmat cursurile organizate în cadrul centrului, testarea competenţelor lingvistice la limbile menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a limbii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *