În cel de-al doilea trimestru al anului 2018, la ghișeele serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple au fost preluate 19.112 cereri pentru eliberarea paşapoartelor, din care 10.816 au fost cereri pentru paşapoarte simple electronice, iar 8296 au fost solicitări de eliberare a unor paşapoarte simple temporare.

Prin punctul de lucru mobil la Rădăuți, în perioada 1 Aprilie 2018 – 30 Iunie 2018, au fost preluate 995 cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, prin acest punct fiind eliberate 912 pașapoarte de acest tip.

Prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României –în străinătate – MDOC-, în perioada menționată au fost primite şi soluţionate, de către, SPCEEPS 3.814 cereri.

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS), la ghişeele serviciului, au fost preluate 967 cereri, din care 415 cereri pentru pașapoarte simple electronice, iar 552 cereri pentru pașapoarte simple temporare. Prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate au fost verificate și propuse spre aprobare 391 cereri. Astfel, 1.358 cereri au fost soluționate, validate și aprobate, în total, de SPCEEPS.

La acest serviciu, în trimestrul al doilea din anul 2018 au fost soluționate 22.926 cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple – electronice și temporare-, din care 19.112 prin ghișeele serviciului, iar 3.814 au fost cereri de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate – MDOC. Totodată, s-au emis 18.813 pașapoarte, din care 8.275 au fost pașapoarte simple temporare, iar 10.538 – pașapoarte simple electronice.

Prin ghişeul de eliberări paşapoarte al serviciului s-au eliberat și livrat către solicitant 16.215 pașapoarte simple: 8188 fiind pașapoarte simple temporare, iar 8980-pașapoarte simple electronice. Alte 953 de pașapoarte simple electronice au fost livrate prin curier.

Creștere de 29,3% a numărului de solicitări pentru pașapoarte simple

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în trimestrul II din 2018 indicatorii statistici arată o creștere de 29,3% a numărului de cereri pentru pașapoarte simple (electronice și temporare) preluate și soluționate prin ghișeele serviciului, prin punctul de lucru mobil și prin MDOC. Detaliat, se constată o creștere de 24,8% a numărului de cereri pentru pașapoarte simple electronice și de 35,9% la pașapoarte simple temporare.

Față de aceeași perioadă a anului 2010, în trimestrul II 2018 a crescut de 4,5 ori numărul total de cereri pentru eliberarea unui pașaport simplu (electronic sau temporar), soluționate de SPCEEPS

În perioada la care facem referire, 101 persoane au fost sancţionate contravenţional la regimul paşapoartelor.

Pe linia aplicării măsurilor restrictive și relații consulare, au fost primite 203 comunicări, de la instanţele de judecată şi Direcția Generală de Pașapoarte, pentru 234 de persoane fiind dispusă măsura de suspendare temporară a dreptului la libera circulaţie. Au fost reținuți sau arestaţi 55 cetăţeni români ce au încălcat legile statelor în care au călătorit.

Din 20 iulie, pașapoartele simple electronice vor fi valabile timp de zece ani

Începând cu data de 20 Iulie 2018, vor intra în vigoare modificările Legii numărul 248/2005, referitoare la regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Legea numărul 133/18.06.2018. Conform acestora, începând cu data menționată, pașapoartele simple temporare vor fi eliberate doar pe baza unor documente justificative și numai în situații obiective. Aceste situații trebuie dovedite cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale care determină necesitatea și urgența deplasării persoanei în străinătate, pașapoartele fiind eliberate în cel mult trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Tot din data de 20 Iulie 2018, se vor prelua și cererile pentru pașapoartele simple electronice cu valabilitate de 10 ani, pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *