O nouă ședință a Colegiului Prefectural de la nivelul Județului Suceava

Prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu a prezidat astăzi, 28 Mai 2021, şedinţa Colegiului Prefectural, desfășurată în sistem online, la care au participat conducătorii instituțiilor publice membre.

O nouă ședință a Colegiului Prefectural de la nivelul Județului Suceava

Pe ordinea de zi au fost următoarele:

  • dinamica pieței muncii după un an de pandemie – activitatea agenților de plasare a forței de muncă înregistrați la ITM Suceava, prezentată de Romeo Butnariu, inspector șef al ITM Suceava;
  • informare privind desfășurarea campaniilor de împădurire de către DS Suceava, punct prezentat de Valerian Solovăstru, director tehnic la Direcția Silvică Suceava;
  • prevenirea și combaterea activităților ilegale din domeniul forestier în județul Suceava, subiect prezentat de Mihai Gășpărel, șef al Gărzii Forestiere Suceava.

Din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, inspectorul șef Romeo Butnariu a prezentat o analiză a dinamicii pieței muncii după un an de pandemie, cu date statistice începând cu anul 2020 și până în prezent.

Piața muncii din România a trecut prin probe de foc în 2020, fiind condusă de incertitudine. În primele șase – șapte luni ale anului 2020, pandemia a trimis să muncească acasă aproape un sfert din angajații din economia locală, iar numărul șomerilor a crescut, domenii precum turismul, HoReCa și transporturile fiind cele mai afectate.

Pe fondul incertitudinii create de pandemie, piața forței de muncă a cunoscut un ușor îngheț anul trecut. Angajații au preferat stabilitatea și siguranța, iar angajatorii au recrutat mai puțin decât în anii anteriori sau chiar deloc. 

La 31 decembrie 2020, la nivelul județului Suceava au fost înregistrați un număr de 15220 angajatori activi având 114761 salariați activi, în ușoară creștere față de 31.12.2019.

În trimestrul I al anului 2021 se observă o scădere a contractelor suspendate cu aproximativ 30% comparativ cu trimestrul I al anului 2020, fapt ce denotă o relansare a activității angajatorilor. Și contractele încheiate în scopul detașării salariaților români atât în străinătate cât și pe teritoriul României, se află pe un trend favorabil.

Prefectul Iulian Cimpoeșu a cerut instituțiilor abilitate în domeniu să continuie activitatea de verificare cu privire la necesitatea stabilirii de programe individualizate de muncă în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, pe durata stării de alertă în conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr. 55 din 15 mai 2020 modificată, privind măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, precum și verificări cu privire la condițiile în care se realizează plasarea cetățenilor români în străinătate.

La al doilea punct pe ordinea de zi, Valerian Solovăstru, director tehnic la Direcția Silvică Suceava a declarat că instituția pe care o reprezintă acordă un interes sporit împăduririi suprafețelor rezultate în urma aplicării tratamentelor sau despădurite din alte motive, cum ar fi calamitățile naturale.

Pentru armonizarea funcțiilor pădurii cu cerințele prezente și viitoare ale societății românești și pentru conștientizarea tinerei generații privind importanța continuității pădurii, Direcția Silvică Suceava, prin subunitățile sale își propusese pentru campania de împăduriri a anului 2021 un număr de 65 acțiuni cu participarea unui număr de minim 700 angajați din cadrul unității și 1631 voluntari. Din păcate condițiile privind protecția împotriva pandemiei Covid-19 a permis organizarea a doar 31 din acțiunile propuse, la care au participat 900 persoane: elevi, tineri, profesori, îndrumători, angajați ai diferitelor firme ce își desfășoară activitatea pe raza județului și angajați din administrația locală.

Pentru campania de împăduriri din toamna anului 2021, Direcția Silvică Suceava și-a propus un program de împăduriri de 5,1 hectare, cu posibilitatea acoperirii unei suprafețe mai mari, în funcție de necesități. În acest moment campania de împăduriri din primăvară se apropie de final, lucrările fiind mult întârziate în zona de munte din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Pe durata întregului sezon de vegetație vor fi efectuate lucrări de întreținere a plantațiilor tinere.

La ultimul punct pe ordinea de zi, Mihai Gășpărel, șeful al Gărzii Forestiere Suceava a făcut o prezentare a instituției pe care o conduce, obiectivele pe care le are aceasta precum și o analiză comparativă a activităților de control desfășurate de instituție și administratorii de fond forestier în perioada 2018-2020. 

Tot la acest subiect a fost prezentat și SUMAL 2.0 (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) și punctele lui forte:

  • evidența și trasabilitatea masei lemnoase de la pădure până la prelucrarea primară;
  • identificarea cu coordonate GPS a punerilor în valoare și a parchetelor autorizate;
  • identificarea în timp real a transporturilor de masă lemnoasă cu detalierea datelor aferente fiecărui transport;
  • evidența în format electronic a activităților de procesare și comerț;
  • utilizarea hărților satelitare în evaluarea masei, monitorizarea transporturilor de materiale lemnoase precum și în evidențele amenajistice.

Prefectul județului, Iulian Cimpoeșu, a subliniat că tăierile ilegale de arbori și furtul din păduri se numără printre subiectele cele mai sensibile și mai fierbinți din județul Suceava și a cerut instituțiilor implicate în prevenirea și combaterea activităților ilegale din domeniul forestier să colaboreze mai strâns, inclusiv cu ONG-urile de profil, să acționeze pentru combaterea oricărui tip de activitate ilegală în domeniul forestier și să dea dovadă de fermitate maximă în punerea în aplicare a prevederilor legale.

De asemenea, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, subprefectul județului, Daniel Prorociuc a solicitat Direcției Silvice și Gărzii Forestiere colaborare și implicare în aplicabilitatea Legii nr. 289/2002 din 15 mai 2002 cu modificările și completările ulterioare privind perdele forestiere de protecție. Acesta a insistat pe perdelele forestiere pentru protecția căilor de comunicație și de transport ce se înființează de o parte și de alta a acestora, pe porțiunile afectate frecvent de depuneri masive de zăpadă, făcând referire la diversele coduri portocalii sau roșii de ninsori și viscol cu care județul Suceava s-a confruntat în sezonul rece și a solicitat o atitudine proactivă în acest sens din partea instituțiilor implicate. Un alt subiect punctat de subprefectul Daniel Prorociuc a fost solicitarea continuării acțiunilor de verificare de către administratorii drumurilor publice cu sprijinul Direcției Silvice a arborilor uscați din proximitatea sectoarelor de drum public pe care i-ar putea doborî o pală mai puternică de vânt și care ar putea conduce la evenimente nefericite privind traficul rutier sau chiar tragedii.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scroll to Top