O nouă ședință a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Astăzi, 21 Noiembrie 2022, a avut loc sub conducerea prefectului județului Suceava ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Pe ordinea de zi au fost incluse 45 lucrări elaborate de către Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei din cadrul Instituției Prefectului -Județul Suceava, de la ultima ședință care a avut loc în data de 11 August 2022.

De asemenea, la punctul Diverse au fost analizate un număr cinci lucrări care au vizat:

  • o lucrare – coordonare Comisia locală de fond funciar Drădușeni pentru clarificarea situație titluri de proprietate emise pe localitatea Răucești, județul Neamț;
  • o lucrare – propunerea unui comisii locale de validare amplasament teren cu vegetație forestieră;
  • două lucrări – propunerea unui număr de două comisii locale de modificare titluri de proprietate;
  • o lucrare – solicitări de coordonare din partea comisiei județene adresate de un număr de trei comisii locale de fond funciar.

Lucrările supuse dezbaterilor și aprobărilor au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuințelor, validări de amplasamente, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, precum și emitere de duplicate ale unor titluri de proprietate.

În cadrul ședinței au fost adoptate 36 hotărâri ale comisiei județene.

Dintre acestea, două hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafață de 22,1675 ha teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de două persoane fizice.

O hotărâre a vizat validarea amplasamentului pentru o suprafață de 2,7949 hectare teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererii formulată de o persoană fizică.

Invalidarea propunerilor comisiilor locale de fond funciar privind teren cu vegetație forestieră, și corectarea unei hotărâri a comisiei județene au făcut obiectul a trei hotărâri.

Două documentații privind validarea amplasamentului pentru teren cu vegetație forestieră au fost amânate în vederea completării, în timp ce o hotărâre a vizat emiterea unui duplicat după hotărârea comisiei județene pentru comuna Mitocu Dragomirnei.

Au fost emise patru hotărâri prin care s-au validat propunerile comisiilor locale de atribuire teren aferent curți construcții, pentru o suprafață de 9.028,50 metri pătrați teren, iar o hotărâre a vizat reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafață de 20,00 hectare teren agricol numai ca drept de proprietate.

Totodată, au fost emise 22 hotărâri care au vizat fie modificări de titluri de proprietate sau, după caz, puneri în executare de hotărâri judecătorești, pentru un număr de 22 persoane fizice.

Printr-un număr de două hotărâri au fost respinse 2douăcontestații formulate de către douăpersoane fizice, împotriva hotărârilor comisiilor locale de fond funciar.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 11 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, după cum urmează:

  • evoluţia cauzelor în instanţă acolo unde Comisia judeţeană de fond funciar este parte;
  • diverse problematici supuse atenţiei comisiei judeţene de către comisiile locale sau cetăţeni;
  • punerea în executare a hotărârilor judecătorești;
  • consiliere comisii locale de fond funciar…

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top