În cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava a fost înfiinţat în 2013 Centrul de Limbi şi Culturi Străine Synergia Linguarum (CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC).

În perioada 15 Octombrie 2018 şi 20 Decembrie 2018, CLCSSL organizează o nouă sesiune de înscrieri pentru anul academic 2018-2019, în intervalul orar 16:00 – 18:00, de luni până vineri (cu excepția zilei de 30 Noiembrie 2018), în holul de la intrare din Corpul A, într-un spațiu amenajat lângă Decanatul FLSC, la următoarele cursuri:

  • cursuri de obţinere certificat național de competenţă lingvistică pentru toate nivelurile (la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, coreeană, japoneză, ucraineană, rusă, poloneză);
  • cursuri de obţinere certificat internaţional de competenţă lingvistică la: engleză (Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First Certificate – FCE, Cambridge English Advanced – CAE, Cambridge English Proficiency -CPE, International English Language Testing System -IELTS; examenele se pot ţine în cadrul USV, după finalizarea modulului corespunzător tipului de certificat) și germană (Goethe-Zertifikat: toate nivelurile).

Cursurile de chineză și coreeană se desfășoară în regim gratuit, iar înscrierile se fac în Corpul H, camera H105.

Cu excepția limbilor chineză și coreeană, cursurile la toate limbile se vor desfășura în perioada martie-iunie 2018 și au ca format module de 50 de ore, cu patru ore pe săptămână, iar formaţiile de studiu cuprind minim 15 cursanți şi maxim 30 de cursanţi.

Valoarea taxei este de 500 lei pentru un modul integral de 50 de ore. Această valoare se reduce la:

  • 300 lei pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale USV, precum şi pentru angajaţii USV (completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere);
  • 400 lei pentru elevi, pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale altor universităţi, pentru membrii fundaţiei Alumni USV, precum şi pentru şomeri (completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere).

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între zece și 13 ani, formularul de înscriere va fi completat de către unul dintre părinți, iar la acesta se va atașa o copie xerox a certificatului de naștere. Cursanții din această categorie vor beneficia de reducerea aplicată în cazul elevilor, mai precis de 100 de lei (pe baza unei adeverințe eliberate de secretariatul școlii).

În perioada martie-august 2018, CLCSSL efectuează pentru persoane interesate, și care nu au urmat cursurile organizate în cadrul centrului, testarea competenţelor lingvistice la limbile menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a limbii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *