În perioada 11-12 Octombrie 2018, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va avea loc conferința intitulată O sută de ani de traduceri în limba română (1918-2018).

Obiectivul acestei manifestări ştiinţifice este de a face bilanţul şi analiza unui secol de traduceri în limba română, între 1918-2018, şi de a întări astfel ideea că traducerile constituie parte integrantă a patrimoniului limbii şi culturii române.

Cercetători din ţară de la Universităţi din Bucureşti, Cluj, Craiova, Galaţi, Iaşi, Sibiu, Suceava, precum şi din Republica Moldova, Ucraina, Spania şi Franţa, vor prezenta comunicări pe tema istoriei traducerilor în limba română.

În cadrul conferinţei se va organiza, cu sprijinul bibliotecii USV, o expoziţie de carte intitulată O sută de traducători pentru o sută de traduceri, care va da prilejul participanţilor să descopere cărţi rare, ediţii bibliofile dar şi volume recente, care ilustrează un secol de traduceri, de evoluţie a limbii şi literaturii române, subliniind dimensiunea sa dialogică.

O dată cu deschiderea expoziţiei se vor lansa şi două volume de traduceri. Primul este realizat în cadrul masteratului de traductologie cu diplomă dublă – Teoria și practica traducerii – și va fi prezentat de Sanda Maria Ardeleanu. Lansarea volumului se va face în prezenţa tinerilor traducători, a coordonatorilor şi Alexandrina Ioniţa, directorul Casei Editoriale Demiurg din Iaşi, unde s-a publicat această traducere colaborativă.

Celălalt volum, prezentat de Elena Brânuşa Steiciuc, este un volum bilingv de poezie şi va fi lansat în prezenţa traducătorului şi poetului Jean Poncet din Franţa.

Tot în cadrul conferinţei, vineri, 12 Octombrie 2018, va fi organizată o masa rotundă De la un secol de traduceri la o istorie a traducerilor în limba română, care asigură acestei manifestări o deschidere spre o cercetare de mare anvergură, istoria traducerilor, esenţială în cultura oricărui popor.

Moderatori vor fi Luminiţa Elena Turcu, decanul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Niculina Iacob şi Muguraş Constantinescu, cercetători care vor coordona şi volumul conferinţei.

Tot vineri, vor avea loc ateliere de traduceri care vor fi încoronate cu premierea celor mai bune traduceri colaborative. Moderatori vor fi Sanda Maria Ardeleanu, Elena Brânuşa Steiciuc şi traducătorul francez Jean Poncet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *