Patruzeci de ani de la înființarea primului laborator cu profil electric din cadrul USV

Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (USV) marchează aniversarea a patruzeci de ani de la înființarea, în anul universitar 1977-1978, a primului laborator cu profil electric.

Printr-un workshop care se va desfășura miercuri, 18 Octombrie 2017, începând cu ora 14:00, în laboratorul C001 din corpul C al USV, comunitatea academica îi va sărbători pe promotorii acestui laborator: Adrian Graur și Leon Mandici – cadre didactice care au contribuit, la acel moment, dar și ulterior, la consolidarea bazei materiale, a activităților de cercetare științifică și la ridicarea prestigiului învățământului superior de profil electric din Suceava și România.

Programele de studii cu profil electric și energetic din USV au cunoscut o evoluţie impresionantă în ultimele patru decenii, prin permanenta adaptare şi diversificare a ofertei educaționale pentru un număr tot mai mare de studenţi, prin facilităţile create pentru predare, cercetare şi cele privind calitatea vieţii studenţilor, toate extinse la standarde ridicate de calitate.

Conform ierarhizării programelor de studii, specializările cu profil electric si energetic organizate în USV s-au situat pe locul trei între programele de studii similare din cele 22 de universități evaluate.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scroll to Top