Inspectoratul de Poliție Județean Suceava vă aduce la cunoștință următoarele prevederi cu impact asupra activității de cazier judiciar:

În contextul intrării în vigoare a Ordonanței Militare nr. 3/2020 și a Ordonanței Militare nr. 6 din 30.03.2020 , unitatea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava adoptă măsuri adecvate pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus , atât pentru protejarea nagajaților proprii, cât și a cetățenilor considerent pentru care sunt formulate următoarele recomandări:

Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța Militară nr. 3 se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu excepția unui număr de 9 situații , strict delimitate între care poate fi inclusă și urgența obținerii cerctificatelor de cazier judiciar/adeverințelor de integritate comportamentală.

Este subliniat faptul că, doar pentru motive temeinic fundamentate ce urmează a fi consemnate pe cerere ( exemplu: angajare, participare licitație, licențiere, autorizare ) se va da curs cererilor pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar/ adeverințelor de integritate comportamentală primite direct la ghișee sau prin email, cu mențiunea că acestea din urmă vor fi ridicate pe bază de semnătură de la ghișeu a doua zi de la transmiterea electronică, conform programului stabilit, afişat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean.

Pentru punerea în aplicare a art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 3 din 24.03.2020, IPJ Suceava informează că prezentarea cetățenilor la ghișeul de eliberare a certificatelor de cazier judiciar se va realiza numai după ridicarea interdicţiilor instituite, în cazul cererilor depuse pentru care nu se justifică urgenţa ridicării documentului.

Odată cu intrarea în vigoare a Orgdonanței Militare nr. 6/ 30.03.2020 privind instituirea MĂSURII DE CARANTINARE asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă , precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ teritoriale din județul Suceava, obținerea certificatelor de cazier judiciar și a adeverințelor de integritate comportamentală a devenit greu accesibilă, motivat și de faptul că adeverințele de integritate comportamentală se emit numai la ghișeul deschis la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava din municipiul Suceava conform prevederilor Legii nr.118/2019.

Având în vedere contextul general, IPJ Suceava recomandă:

  • Persoanele fizice și juridice să utilizeze/să accepte certificate de cazier judiciar a căror perioadă de valabilitate a expirat , în conformitate cu art. 14 din Decretul Prezidenţial din 16.03.2020,( se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență).
  • pe perioada stării de urgență, persoanele juridice, în calitate de angajatori, să înlocuiască certificatele de cazier judiciar/adeverințele de integritate comportamentală, cu declarații pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii penale, din care să rezulte că persoana care solicită angajarea nu este/nu a fost condamnată/în curs de judecată/nu are calitatea de inculpat în cauze penale.
  • în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, licitație, etc. , la instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sanătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C., etc.) și pentru evitarea contactului între persoane și prevenirea aglomerării ghișeelor în care se lucrează cu publicul să solicitați acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice în conformitate cu O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative care stabilește că este imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obținerii serviciilor publice, precum și referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între instituțiile publice și -art. 20 alin. 7 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare
  • numai în situații temeinic justificate ,pentru limitarea riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus (COVID-19) și în vederea limitării timpului de contact , cetățenii sunt rugați să se prezinte la ghișeul unității de poliție pe raza căreia domiciliați cu cererile deja completate. Pentru persoanele care domiciliază pe raza municipiul Suceava și a zonelor arondate,se recomandă să se transimtă cererile împreună cu documentele necesare la adresa de mail cazier@sv.politiaromana.ro, urmând ca mai apoi să se prezinte personal pentru ridicarea certificatului de cazier judiciar/adeverinței de integritate comportamentală a doua zi după data depunerii on line a solicitării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *