Prefectul a dispus o serie de măsuri în vederea deschiderii anului școlar în cele mai bune condiții în ceea ce privește siguranța preșcolarilor și elevilor

Având în vedere intrarea în vigoare începând cu data de 7 Septembrie 2023 a Planului Național Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară aprobat la nivel național, precum și materialul informativ prezentat de către Inspectorul școlar general în ședința Colegiului prefectural Suceava din ziua de ieri cu privire la stadiul pregătirii unităților școlare din județ pentru anul școlar 2023-2024, prefectul județului a dispus o serie de măsuri în vederea deschiderii anului școlar în cele mai bune condiții în ceea ce privește siguranța preșcolarilor și elevilor, potrivit responsabilităților instituțiilor și autorităților județene:

  • la sediul ISU Suceava, în seara zilei de 7 septembrie s-a desfășurat o ședință tehnică în care au fost analizate existența autorizației sanitare pentru fiecare unitate școlară din județ și a autorizației/avizului ISU pentru clădirile în care se desfășoară activități de învățământ. Reprezentanții DSP Suceava au trecut în revistă principalele motive din cauza cărora 251 unități școlare din județ nu sunt avizate/autorizate din punct de vedere sanitar, în fruntea listei situându-se lipsa racordării la rețeaua centralizată apă/canal, dar au informat în același timp că există și variante alternative prevăzute de legislație. Totodată, s-a subliniat că desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ la nivelul județului presupune asigurarea condițiilor igienico-sanitare pentru fiecare unitate de învățământ, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1456/2020, argumentând dispunerea demersurilor imediate în vederea creșterii procentului de 66% de unități avizate/autorizate sanitar;
  • la sediul Instituției Prefectului-județul Suceava, astăzi a avut loc o ședință de lucru la care au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al județului, Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ”Bogdan Vodă”, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina”, Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog, Centrului Regional Împotriva Traficului de Persoane, pentru implementarea la nivel județean a Planului Național Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară prin modificarea și completarea planului existent în funcție de prevederile legislative nou apărute;
  • rganizarea la sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava în data de 08.09.2023 ora 14.00 a unei videoconferințe cu primarii, viceprimarii unităților administrativ teritoriale și directorii unităților de învățământ în scopul identificării unor soluții legale pentru solicitarea și obținerea autorizației DSP/ autorizației ISU în cazul unităților școlare identificate că funcționează fără deținerea acestor acte de autoritate, implicarea autorităților locale fiind absolut necesară deschiderii și desfășurării, în condiții optime a noului an școlar, precum și asigurării stării de sănătate și siguranței preșcolarilor și a elevilor din comunitățile județului.

Suntem în pragul deschiderii unui nou an școlar, și în acest context doresc să asigur opinia publică că autoritățile cu responsabilități directe sunt implicate în asigurarea unui climat de siguranță și securitate în instituțiile de învățământ. Am purtat o discuție deschisă cu directorii unităților școlare și primarii localităților unde momentan nu au fost eliberate autorizații sanitare și avize/autorizații de securitate la incendiu pentru școli, dorind să înțelegem dificultățile cu care aceștia se confruntă, aceste aspecte constituind obiectul a numeroase adrese, circulare și discuții anterioare. Am constatat interes din partea autorităților locale, în perioada următoare primarii și directorii școlilor urmând să opteze funcție de particularitățile localității, ale unității școlare și a fondurilor disponibile în bugetul local pentru una din variantele prezentate de către reprezentantul DSP, astfel încât unitățile de învățământ să își deschidă porțile oferind cele mai bune condiții în ceea ce privește siguranța preșcolarilor și elevilor, asigurarea stării de sănătate fiind un factor important. Sprijinim fără rezerve, în limitele cadrului legal existent, orice inițiativă menită să conducă la îmbunătățirea condițiilor de funcționare ale școlilor, dar în același timp vom monitoriza cu atenție modul în care cei cu responsabilități (mă refer în special la primari și directori de școli) cunosc legea și acționează în sensul respectării ei, a declarat prefectul Alexandru Moldovan.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top