Prefectul județului Suceava solicită verificarea blocurilor de locuințe

Având în vedere prevederile OUG numărul 21/2004 privind Sistemul Național de management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, Legea numărul 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea numărul 114/1996 – Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de fenomenele meteorologice periculoase din ultima perioadă (vânt și precipitații ce depășesc valorile înregistrate în mod normal în zona județului Suceava), prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a transmis o adresă către toate primăriile din județul Suceava prin care solicită să desfășoare împreună cu comitetele locale pentru situații de urgență și asociațiile de proprietari (acolo unde este cazul), verificări la blocurile de locuințe (proprietate publică sau privată), care să cuprindă verificări ale documentațiilor tehnice care au stat la baza realizării fațadelor exterioare, a învelitorii, precum și a executării construcțiilor de mansardare și verificări în teren a stării fațadelor exterioare, a învelitorii, precum și a mansardelor de la blocurile de pe raza UAT-ului.

Această activitate este necesară pentru a preveni eventualele situații de urgență ce pot fi generate ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase, precum și pentru a preîntâmpina înregistrarea de victime sau de pagube materiale.

Sinteza verificărilor efectuate, precum și măsurile dispuse vor fi comunicate Instituției Prefectului – Județul Suceava.

În cazul constatării unor deficiențe tehnice majore primăriile se pot adresa Inspectoratului de Stat în Construcții Suceava, pentru a obține îndrumare tehnică de specialitate.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top