Proiectul “Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm” a ajuns la final

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SIVECO România SA București, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea Danubius din Galați și Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, anunță închiderea proiectului cofinanţat de Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară numărul 6 – Educație și competențe, cu titlul Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm, contract de finanțare numărul 37390/27.05.2019, cod smis POCU/379/6/21/124981.

Perioada de implementare a fost de 24 luni, începând cu data de 28 Mai 2019.

Obiectivul general al proiectului a fost combaterea abandonului universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acțiuni unitare și corelate care a vizat perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-învățare dar și în scopul participării la dezvoltarea unor oferte educaționale cu grad ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe formarea de competențe antreprenoriale cu ajutorul unor experiențe de învățare de calitate dezvoltate în parteneriat cu mediul privat și finalizată cu furnizarea noii oferte educaționale împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare.

Fiecare universitate parteneră a elaborat un curs antreprenorial cu componentă aplicativă și l-a pilotat cu studenții din anii terminali ai studiilor de licență sub forma unei discipline complementare programelor de studii de licență. O contribuție importantă a avut-o și partenerul social, SIVECO România S.A. București, care s-a implicat atât în elaborarea conținutului științific, cât și în proiectarea și dezvoltarea componentei aplicative a cursurilor, inclusiv digitalizarea acestora. De asemenea, partenerul social a dezvoltat și furnizat un curs de formare profesională a personalului didactic privind proiectarea modulară de cursuri ntreprenoriale, organizarea și furnizarea cursurilor în medii online și promovarea de medii noi de învățare, care a permis cadrelor didactice din grupul țintă să se familiarizeze cu utilizarea metodelor moderne și flexibile de predare, de tip e-learning.

Grupul țintă al proiectului a fost constituit din personal didactic, studenți din anii terminali ai studiilor de licență și elevi din mediul rural de la cele 5 universități partenere aflate în cele 3 regiuni de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia. Grupul țintă al proiectului a fost inclus:

  • 92 de cadre didactice, din care 88 au fost certificate ca urmare a participării la programul de specializare postuniversitar;
  • 527 de studenți din anii terminali ai studiilor de licență, dintre care 463 au fost din categoria defavorizată (netradiționali/din mediul rural/de etnie roma);
  • 257 de elevi din mediul rural care au participat la campanii de conștientizare privind continuarea studiilor în învățământul terțiar universitar.

Studenții au participat la pilotarea celor 5 oferte educaționale complementare programelor de studii universitare dezvoltate de partenerii universitari, constând în cursuri antreprenoriale cu componentă aplicativă și au absolvit cu un bagaj de cunoștințe, aptitudini și competențe care să le permită angajarea într-o activitate economică antreprenorială.

Un număr de 300 de studenți din grupul țintă, categoria defavorizată (netradiționali/din mediul rural/de etnie romă/CES), au fost sprijiniți printr-o Bursă Student Antreprenor, în valoare de 300 lei pe o perioadă de 6 luni, pentru a finaliza programul de studii la care au fost înscriși. Studenții din categoriile defavorizate au beneficiat de măsuri suplimentare de sprijin constând în sesiuni de consiliere profesională personalizată.

Prin elaborarea și pilotarea celor cinci oferte educaționale, universitățile partenere, aflate în regiuni mai slab dezvoltate ale României, și-au îmbunătățit portofoliul de oferte educaționale cu un curs modern, atractiv, care oferă studenților posibilitatea de a dobândi un set de competențe antreprenoriale utile pentru viața profesională.

Conferința de închidere a proiectului va avea loc vineri, 23 Iulie 2021, începând cu ora 14:00, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava,.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top