În data de 21 Februarie 2018, Senatul României a votat Legea 52/2018, care prevede ca articolul cinci din Legea 51/2006 să fie completat, printre altele, cu următorul alineat: (16) Scoaterea definitivă și ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național necesare realizării, dezvoltării, întreținerii și modernizării sistemelor de utilități publice este permisă inclusiv pentru suprafețe cuprinse în zona de protecție strictă, zona de protecție integrală și zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, precum și pentru suprafețele incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România.

Legea 51/2006 definește ca fiind sisteme de utilități publice (articolul doi, litera j) ansamblul bunurilor mobile şi imobile constând din terenuri, clădiri, construcții şi instalații tehnologice, echipamente şi dotări funcționale, specific unui serviciu de utilități publice.

Presupunând că, într-adevăr, dezvoltarea unei comunități locale ar depinde în mod absolut de realizarea unui sistem de utilitate publică, amplasat în păduri din zone de protecție strictă sau integrală, prin Legea 52/2018 se legalizează intervenția antropică asupra acestora. Astfel, se pot realiza acțiuni precum cele de a construi, de a defrișa, de a devia un curs sau a îndigui cursuri de apă, acțiuni strict interzise până acum, prin OUG 57/2007, în zonele de protecție strictă sau integrală.

O astfel de reglementare este contrară politicii de conservare a ecosistemelor unice sau fragile.

Mai mult decât atât, prevederile alineatului 16, redat mai sus, contrazic efortul de identificare și protejare a pădurilor virgine și cvasivirgine din România, demarat în 2012 și concretizat în modificarea Codului Silvic (Legea 46/2008), care prevede în articolul 26, aliniatul trei că pentru recunoașterea valorii excepționale şi asigurarea protecției pe termen lung, pădurile virgine şi cvasivirgine se vor include, după caz, în Patrimoniul Mondial UNESCO, în rezervații științifice şi / sau în zonele de protecție strictă a parcurilor naționale sau naturale.

Față de aceste prevederi legale, menite să protejeze unele dintre ultimele ecosisteme forestiere intacte din Europa, Legea 52/2018 constituie un pas înapoi. Pentru acest motiv, cadre didactice ale Facultății de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava protestează față de prevederile alineatului 16 introdus prin articolul trei din Legea 52/2018 și solicită Camerei Deputaților abrogarea sau modificarea acestui alineat în sensul respectării prevederilor Codului Silvic și ale Ordonanței de urgență 57/2007.

Semnatari: Sergiu Andrei Horodnic, Laura Bouriaud, Marian Drăgoi, Margareta Grudnicki, Anca Măciucă, Viorel Chiriță, Gabriel Duduman, Ovidiu Iacobescu, Florin Clinovschi, Ciprian Palaghianu, Alexei Savin, Daniel Avăcăriței, Cătălin Roibu, Ionică Ciornei, Cezar Tomescu, Mihai Leonard Duduman, Gabriel Dănilă și Iulian Dănilă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *