Joi, 28 Ianuarie 2021, la sediul pompierilor militari din municipiul Suceava, a avut loc prezentarea evaluării anuale a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Suceava pentru anul 2020.

Activitatea, care s-a desfășurat într-un cadru restrâns, a fost moderată de inspectorul șef al ISU Suceava – Colonelul Costică Ghiață și s-a bucurat de prezența prefectului județului Suceava – Alexandru Moldovan, a vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava – Cristinel Crețu, a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) – Generalul-maior Dan Paul Iamandi și a unor șefi de instituții cu funcții de sprijin în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava.

Inspectorul general al IGSU, împreună cu cadre ale pompierilor militari suceveni din toate subunitățile din județ, au participat la activitate în sistem videoconferință.

Activitatea, care s-a desfășurat într-un cadru restrâns, a fost moderată de inspectorul șef al ISU Suceava – Colonelul Costică Ghiață și s-a bucurat de prezența prefectului județului Suceava – Alexandru Moldovan, a vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava – Cristinel Crețu, a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) – Generalul-maior Dan Paul Iamandi și a unor șefi de instituții cu funcții de sprijin în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava.

Inspectorul general al IGSU, împreună cu cadre ale pompierilor militari suceveni din toate subunitățile din județ, au participat la activitate în sistem videoconferință.

Raportul de evaluare a activităților desfășurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Suceava în anul 2020

PREAMBUL

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a vizat eficientizarea managementului acţiunilor întreprinse la nivel judeţean de către structurile abilitate, în vederea menţinerii sub control a riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de gestionare operativă a intervenţiei structurilor specializate potrivit responsabilităţilor cuprinse în Hotărârea Guvernului României nr. 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava funcţionează sub conducerea nemijlocită a Prefectului județului Suceava, acesta fiind sprijinit în calitatea sa de președinte de către cei doi vicepreşedinţi: Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava și Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava.

De asemenea, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență sunt cooptate un număr de 48 instituţii, acestea fiind reprezentate de un număr de 51 membri cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență pe diferite tipuri de risc.

Totodată, în funcție de iminența amenințării, a factorilor de risc și a tipurilor de risc generate, activitatea Comitetului Județean este sprijinită de 20 grupuri de suport tehnic.

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A SARCINILOR ŞI A ATRIBUŢIILOR SPECIFICE

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava s-a reunit în plen, în anul 2020, în cadrul mai multor ședințe cu caracter ordinar sau extraordinar dar și pentru desfășurarea ședințelor grupurilor de suport tehnic, conform tabelului următor:

Raportul de evaluare a activităților desfășurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Suceava în anul 2020

Analizându-se datele expuse în tabelul anterior, se constată faptul că anul 2020 a reprezentat un an cu o dificultate ridicată în ceea ce privește dispunerea măsurilor de prevenire și limitare a manifestării factorilor de risc la nivel județean, respectiv de înlăturare a consecințelor negative, cea mai mare pondere a ședințelor desfășurate în plen fiind ca urmare a manifestării riscului epidemiologic la nivelul județului Suceava, generat de pandemia de COVID-19.

ȘEDINȚE ALE GRUPURILOR DE SUPORT TEHNIC

64 şedinţe extraordinare ale Grupului de suport tehnic pentru epidemii, în cadrul ședințelor de Comitet Județean pentru Situații de Urgență sau alte întruniri desfășurate la sediul Instituției Prefectului – județul Suceava;

4 ședințe ale Centrului Local de Combatere a Bolilor Suceava, în vederea prezentării unor informări cu privire la stadiul Pestei Porcine Africane din punct de vedere al riscului potențial generator de situații de urgență pe teritoriul județului nostru.

ACTIVITATEA COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SUCEAVA DIN PUNCT DE VEDERE AL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE

Pentru diminuarea consecinţelor şi o bună gestionare a situaţiilor de urgenţă apărute, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat şi aprobat 113 HOTĂRÂRI, ponderea cea mai însemnată a acestora fiind:

 • 67 pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • 14 pentru aprobarea Scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Suceava.

PRINCIPALELE ACŢIUNI DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ DESFĂŞURATE DE CĂTRE COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI SUCEAVA

Gestionarea situațiilor de urgență generate de manifestarea riscului epidemiologic datorat coronavirusului SARS-CoC-2, atât în plan operațional, legislativ dar și în plan preventiv:
În plan preventiv prin controalele executate în atributul Legii nr. 55/2020 atât la nivel public, cât și în sectorul privat de către instituțiile cu rol principal și de sprijin în gestionarea riscului epidemiologic, în vederea verificării respectării măsurilor de siguranță epidemiologică și prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

În plan legislativ, ca urmare a analizelor de risc desfășurate în plenul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava sau în cadrul ședințelor grupurilor de suport tehnic, respectiv ca urmare a analizării parametrilor de manifestare a riscului epidemiologic și adoptarea unor măsuri pentru reziliența comunităților prin emiterea unui număr de 97 Hotărâri CJSU.

În plan operațional au fost avute în vedere identificarea persoanelor sosite din zone cu risc crescut epidemiologic sau a persoanelor „contact direct” ale unor cazuri confirmate COVID-19, dispunerea măsurilor de izolare/carantinare/carantinare instituționalizată (după caz), asigurarea transportului acestora din zonele de trecere a frontierei către județul/județele de domiciliu, asigurarea pazei centrelor de carantină instituționalizată, asigurarea verificării respectării măsurilor de carantină/izolare la domiciliu, asigurarea transportului probelor biologice, asigurarea asistenței medicale de urgență și transportul la spital al persoanelor suspecte/confirmate cu noul Coronavirus, decontaminarea personalului de intervenție și a tehnicii de intervenție utilizate în cadrul misiunilor asociate COVID, alte asemenea.

Monitorizarea cursurilor de apă, în special bazinul hidrografic al Râurilor Bistriţa şi Moldova superioară, acolo unde preponderent apare situaţia în care se creează poduri de gheaţă și implicit blocaje pe cursurile de apă, având drept consecințe inundarea zonelor adiacente.

Monitorizarea circulaţiei pe căile de comunicaţii rutiere, pe perioada manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, cu precădere a celor specifice sezonului de iarnă.

Întocmirea Programului de măsuri nestructurale în vederea reducerii eventualelor efecte ale fenomenului de zăpor pe Râurile Bistrița, Dorna, Moldova și afluenți, pentru iarna 2020-2021.

Întocmirea și aprobarea Schemei privind riscurile teritoriale din județul Suceava.

Întocmirea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor.

Întocmirea şi aprobarea Planului judeţean de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pentru anul 2020.

Verificare a modului de salubrizare şi asigurare a secţiunilor de scurgere a cursurilor de apă de pe teritoriul judeţului.

Controale comune, pe domenii de activitate specifice, efectuate de către instituţiile publice, în scopul prevenirii apariției unor factori generatori de situații de urgență (Instituţia Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Judeţean în Construcţii, Garda de Mediu, Direcţia Silvică ş.a.).

Întocmirea și aprobarea Procedurii privind activarea și funcționarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției.

Întocmirea și aprobarea Planului de măsuri şi a procedurii privind Gestionarea situaţiilor de urgenţă caracteristice sezonului cald – 2020.

Întocmirea unor Planuri de măsuri în vederea reducerii riscului de manifestare a arderilor necontrolate de vegetație uscată și resturi menajere.

Întocmirea și aprobarea Planului de măsuri şi a procedurii privind Gestionarea situaţiilor de urgenţă caracteristice sezonului rece 2020-2021.

Întocmirea și aprobarea Regulamentului de funcționare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției.

Întocmirea Planului de control tematic inopinat pentru verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19.

PREGĂTIREA REPREZENTANŢILOR INSTITUŢIEI PREFECTULUI ŞI A PERSONALULUI CU FUNCŢII DE CONDUCERE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ, SERVICII DESCENTRALIZATE ŞI DECONCENTRATE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

În conformitate cu Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, în anul 2020, au fost planificaţi la Centrele de perfecţionare în domeniul Managementului Situațiilor de Urgență, reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – județul Suceava şi personal cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, pentru următoarele cursuri de formare: „Inspector de protecţie civilă” – inițiere și „Şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă”. Activitatea de perfecționare în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, s-a derulat astfel:

Preşedinţii/vicepreşedinţii Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (primari):

 • planificat: 114;
 • prezentat: 62;
 • procentaj: 54,38%.

Din cauza situației pandemice, celelalte cursuri și activități de pregătire/perfecșionare au fost anulate.

În același context, în ceea ce privește dotarea cu autospeciale de intervenție în caz de producere a unor situații de urgență la nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, respectiv operatorii care dispun în organigramă de Servicii Private pentru Situații de Urgență, situația se prezintă astfel.

Din punct de vedere al avizării Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă (înfiinţare şi sector de competenţă):

 • Număr total SVSU: 112;
 • Număr avize de înfiinţare: 11;
 • Număr avize sector competenţă: 11;
 • Număr avize de desfiinţare: 0;
 • Număr cereri respinse: 15;
 • Număr total de autospeciale de stingere a incendiilor: 79 (74 localităţi, din care 3 localităţi sunt dotate cu 2 autospeciale, o localitate este dotată cu 3 autospeciale).

Din punct de vedere al avizării Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă (înfiinţare şi sector de competenţă):

 • Număr total SPSU: 18;
 • Număr avize de înfiinţare: 4;
 • Număr avize de desfiinţare: 0;
 • Număr avize sector competenţă: 8;
 • Număr avize respinse: 1;
 • Număr total de autospeciale de stingere a incendiilor: 6 (2 autospeciale la SC AMBRO SA Suceava, 3 la Aeroportul Internaţional Suceava şi 1 la SC Mobila SA Rădăuţi).

ACŢIUNI DESFĂȘURATE DE CĂTRE COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SUCEAVA PE TIMPUL MANIFESTĂRII FACTORILOR DE RISC

Urmare a atenţionărilor şi avertizărilor hidrometeorologice, la ordinul Prefectului judeţului Suceava, Centrul de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei s-a activat de 16 ori non-COVID (în aceeași perioadă a anului precedent – 23 ori), la sediul inspectoratului, fiind desfăşurate următoarele activităţi:

 • informarea imediată a preşedintelui CJSU Suceava, a membrilor CJSU Suceava cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a IGSU/CON asupra situaţiilor de urgenţă produse sau despre iminenţa producerii acestora, în funcţie de tipul de risc manifestat;
 • verificarea instituirii serviciului de permanenţă la primăriile din judeţul Suceava, ca urmare a avertizărilor hidrometeorologice şi colaborarea cu Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea intervenţiei cu forţe şi mijloace proprii;
 • coordonarea forţelor de intervenţie, preluarea datelor operative din teren, întocmirea rapoartelor operative;
 • asigurarea fluxului informaţional la nivel local şi judeţean pentru punerea în aplicare a măsurilor de răspuns, cuprinse în planurile de apărare specifice;
 • participarea la întocmirea comunicatelor de presă, despre manifestarea şi gestionarea riscurilor specifice;
 • informarea conducătorilor autorităților și instituțiilor cu rol în gestionarea situațiilor de urgență privind aspectele operative specifice;
 • intervenţia promptă a forţelor şi mijloacelor din dotarea instituţiilor cu atribuţii, coordonarea şi conducerea unitară a misiunilor;
 • salvarea şi evacuarea, după caz, a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale;
 • limitarea efectelor produse de situaţia de urgenţă asupra insfrastructurii, locuinţelor, obiectivelor socio-economice;
 • asigurarea subzistenţelor persoanelor afectate şi a condiţiilor minime de cazare până la restabilirea stării de normalitate;
 • măsuri pentru restabilirea stării de normalitate și a climatului de ordine și siguranță publică.

În anul 2020 s-au recepţionat prin intermediul „SNUAU 112”, în dispeceratul STS Suceava un număr de 230.690 apeluri de urgenţă din care 121.857 fiind gestionate de personalul din cadrul dispeceratului comun ISU-SAJ, ponderea fiind de 52,82% din totalul apelurilor pe judeţ, aspect care exprimă volumul şi frecvenţa evenimentelor negative în care sunt implicaţi cetăţenii judeţului, vulnerabilitatea operatorilor economici, a localităţilor şi infrastructurilor din zona de competenţă. De remarcat este faptul că luna cea mai solicitantă pentru dispecerii inspectoratului nostru a fost martie, aceştia gestionând un număr de 11.805 apeluri de urgenţă. La polul opus se află luna mai, cu un număr de 8.516 apeluri de urgenţă gestionate.

În anul 2020 s-au primit și s-au transmis, de la instituţiile specializate, 343 de mesaje de informare, avertizare şi atenţionare meteo-hidrologice, astfel:

 • 29 avertizări/atenționări meteorologică COD ROȘU;
 • 87 avertizări meteorologice COD PORTOCALIU;
 • 227 avertizări/atenţionări meteorologice COD GALBEN.

În baza procedurilor existente, în situaţia producerii unor evenimente deosebite şi la primirea mesajelor de avertizare şi atenţionare hidrometeorologice, personalul operativ din dispeceratul comun a transmis cu prioritate, prin aplicaţia SMS/STS, aproximativ 75.000 de mesaje de informare membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență şi instituţiilor care asigură funcţiile de sprijin în managementul situaţiilor de urgenţă.

De asemenea, în situația producerii unor situații de urgență la nivelul de urgență, generate de manifestarea unor factori de risc ai căror iminență de producere este contabilă într-un interval de timp imediat, personalul din cadrul Dispeceratului comun ISU-SAJ va transmite în timpul cel mai scurt un mesaj de avertizare către populație prin intermediul aplicației informatice dedicate RO-Alert către unitățile administrativ-teritoriale vizate În acest sens, în perioada analizată, dispecerii noștri au transmis un număr de 40 mesaje de avertizare (29 pentru fenomene meteo-hidrologice periculoase imediate, 4 pentru promovarea măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic și 7 pentru prezența carnivorelor mari în zonele populate – urși).
În anul 2020 Planul Roșu de Intervenție nu a fost activat.

Toate intervenţiile au fost gestionate / sprijinite, în funcţie de riscul manifestat, de către instituţiile abilitate din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, respectiv Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, cu forţe şi mijloace în teren.

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUŢIILOR COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SUCEAVA POST-EVENIMENT

Activitățile desfășurate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență post-eveniment, măsurile întreprinse, soluțiile identificate au fost în concordanță și în baza Ordinului Prefectului județului Suceava nr. 84 din 04.02.2020 privind reorganizarea și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava. Alături de legislația națională, Ordinul nr. 84/2020 a constituit baza legală pentru desfășurarea activității comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteo-hidrologice periculoase din anul 2019.

Pe parcursul anului 2020, atât structurile cu reprezentare în Comitetul Judeţean pentru Situații de Urgență, cât şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă și centrele operative şi-au concentrat eforturile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care s-au produs în judeţul Suceava. Măsurile întreprinse în comun la nivel local, precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor au făcut ca în anul 2020 la nivelul judeţului Suceava, să nu fie înregistrată nici o victimă ca urmare a producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, comparativ cu anii precedenţi, în majoritatea situaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale au acţionat preventiv şi mult mai coerent, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă. Nu au fost constatate disfuncţionalităţi în activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de către Grupurile de Suport Tehnic ale C.J.S.U. Suceava, acestea asigurând o cooperare şi colaborare permanentă pentru limitarea şi lichidarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

Pentru inventarierea pagubelor produse ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase au fost constituite 6 comisii mixte la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Grupurile de Suport Tehnic au întocmit 6 Rapoarte de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale din judeţul Suceava.

În urma centralizării datelor cuprinse în documentele de evaluare, în perioada de referinţă au fost afectate de fenomenele meteo-hidrologice periculoase 86 unități administrativ-teritoriale cu 205 localități componente, pagubele produse la nivelul judeţului Suceava fiind ridicate la suma de 44.274,4 mii lei (aproximativ identică cu aceeași perioadă a anului precedent 43.036 mii lei).

Factorii generatori ai inundațiilor produse în 2019 au fost:

 • Creșterile de debite;
 • Scurgerile de pe versanți;
 • Precipitațiile torențiale;
 • Subdimensionarea rețelelor de trecere a apei de sub poduri, podețe;
 • Colmatarea rigolelor, șanțurilor de deversare, podurilor și podețelor.

Și în decursul anului 2020, la nivelul zonei de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava au fost înregistrate focare de Pestă Porcină Africană, fapt pentru care Centrul Local de Combatere a Bolilor a fost convocat în ședințe extraordinare de 4 ori.

Pesta Porcină Africană, boală virală sistemică, contagioasă, febrilă, asemănătoare pestei porcine clasice a produs înregistrarea primului focar din anul 2020, pe teritoriul județului Suceava, la data de 05.03.2020, la un mistreț din localitatea Vatra Dornei. Au urmat după focarele de PPA la porcul domestic din localitățile: Strâmtura – Vama, 23.10.2020; Corocăiești (două focare), 04.11.2020; Hreațca – Vulturești, 05.11.2020; Călinești – Dărmănești, 06.11.2020; Horodniceni, 25.11.2020; Capu Codrului – Păltinoasa, 02.11.2020; Mihăiești, 18.12.2020; Sucevița, 18.12.2020 și Marginea, 23.12.2020.

Permanent, Prefectul judeţului Suceava, în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean, a fost informat cu privire la stadiile în care se află diferite lucrări privind centralizarea datelor necesare întocmirii unor materiale statistice, despre solicitările Preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a operatorilor economici precum şi a cetăţenilor.

Împreună cu compartimentul logistică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava şi împreună cu reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, a fost gestionată Situaţia construcţiilor uşoare din elemente modulate repartizate la nivelul judeţului Suceava, la ora bilanţului situaţia fiind următoarea: din totalul de 44 locuinţe modulare, 6 module au fost redistribuite în stoc la Detaşamentul de Pompieri Rădăuţi și 38 module date în folosinţă la Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

De asemenea, urmare a Hotărârilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava privind solicitarea scoaterii de la rezerva de stat a unor mijloace necesare organizării unor puncte de triaj observațional/epidemiologic pentru populația afectată de manifestarea riscului epidemiologic SARS-CoV-2, la nivelul județului Suceava, Agenția Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a aprobat distribuirea unui număr de 14 construcții din elemente modulate și 14 radiatoare electrice, precum și articole de cazarmament (paturi, saltele cearșafuri, pături) unităților medicale din județul Suceava, după cum urmează:

 • Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava – 5 construcții din elemente modulate, 5 radiatoare electrice, articole de cazarmament;
 • Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți – 3 construcții din elemente modulate, 3 radiatoare electrice, articole de cazarmament;
 • Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc – 2 construcții din elemente modulate, 2 radiatoare electrice, articole de cazarmament;
 • Spitalul municipal Vatra Dornei – 1 construcție din elemente modulate, 1 radiator electric, articole de cazarmament;
 • Spitalul Orășenesc Siret – 2 construcții din elemente modulate, 2 radiatoare electrice, articole de cazarmament;
 • Spitalul Orășenesc Gura Humorului – 1 construcție din elemente modulate, 1 radiator electric, articole de cazarmament.

CENTRUL JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI SUCEAVA, GESTIONAREA PANDEMIEI DE COVID-19

Principalul factor de risc manifestat pe teritoriul județului Suceava în anul 2020, tratat în mod particular în prezentul bilanț, prin prisma intensității, amplitudinii în timp și caracterului de noutate, care prezintă continuitate și în prezent și al cărui complexitate a necesitat mobilizarea mai multor instituții componente ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, a fost riscul de „epidemie” – în speță, virusul SARS-CoV-2.

Din punct de vedere introductiv, în decembrie 2019, au fost identificate o serie de cazuri de pneumonie virală în China, regiunea Hubei. În urma investigațiilor medicilor de specialitate, s-a constatat faptul că aceasta a fost cauzată de un virus necunoscut care în prezent se numește 2019 Novel Coronavirus.

Virusurile corona sunt un grup extins de virusuri formate genetic, având un înveliș extern cu proeminențe proteice care îi dau aspect de coroană. Acestea provin de la animale și câteodată se transmit oamenilor. Există diferite tipuri de coronavirusuri care cauzează simple răceli, iar în majoritatea cazurilor simptomele tind să fie ușoare. Problematica sfârșitului de an 2019, respectiv a anului curent este cauzată de tulpina virusului SARS-CoV-2, care până la acest moment a cauzat în întreaga lume peste 483.000 decese în rândul populației.

Referitor la România, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat pe data de 13.02.2020 primul caz confirmat cu virusul COVID-19 la un cetățean român. Bărbatul în cauză se afla pasager la bordul unei nave de croazieră, navă aflată în carantină, în apele japoneze.

În data de 26.02.2020, s-a confirmat primul caz oficial de infectare cu noul coronavirus din România, la un bărbat din județul Gorj care intrase în contact cu un cetățean italian.

În județul Suceava, problematica gestionării unei situații de urgență generate de noul coronavirus a avut prima dată loc la data de 07.02.2020, în cazul suspiciunii de coronavirus înregistrat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, respectiv în cazul unei paciente de 33 ani, sosită anterior din China, țară care la acea dată reprezenta „epicentrul” apariției acestui tip de virus. Ulterior, în aceeași zi, după triajul epidemiologic efectuat în cadrul Secției de Boli Infecțioase, pacienta a fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași.

Primul caz de infectare cu acest virus în județul Suceava a avut loc la începutul lunii martie, atunci când o persoană de sex masculin, din comuna Mălini, venită anterior din Italia cu autocarul (unde urma un tratament pentru un alt tip de patologie), a prezentat simptome asociate acestui tip de virus (simptome respiratorii acute, febră, tuse etc.). A fost internată în cadrul Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, fiind testată și ulterior confirmată pozitiv Covid-19, la data de 03.03.2020.

Cazul a avut un impact major în plan interinstituțional, responsabilii cu gestionarea acestui tip de risc fiind antrenați pentru prima dată în problematica unei astfel de situații de urgență: asigurarea suportului medical de specialitate, efectuarea anchetei epidemiologice, stabilirea contacților direcți la nivel județean și/sau național, transferul pacientului la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, stabilirea unui set de măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii riscului epidemiologic, alte asemenea.

Ulterior, în perioada 14-15.03.2020, au mai fost identificați doi pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2, cu domiciliile în orașul Cajvana, respectiv comuna Bosanci, persoane care s-au dovedit în urma anchetelor epidemiologice efectuate vectori de transmitere în spațiul comunitar. Această premisă a fost confirmată, până la finele lunii martie, fiind înregistrate aproximativ 540 cazuri noi confirmate, majoritatea cu domiciliile în municipiul Suceava și unitățile administrativ-teritoriale din jurul acestora.

Având în considerare situația epidemiologică la nivel european generată de coronavirusul SARS-CoV-2, precum și evoluția infecțiilor pe teritoriul României, ținând cont de faptul că, dincolo de impactul evident asupra sănătății populației, epidemia generată de SARS-CoV-2 are și implicații la nivel economic, cultural și social, inclusiv prin afectarea climatului general al societății și instaurarea unei stări de nesiguranță la nivelul populației, respectiv având în vedere necesitatea asigurării unui răspuns unitar și integrat al tuturor structurilor și unităților implicate în intervenția operativă, Secretarul de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat a emis Dispoziția nr. 531 din 14.03.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în vederea răspândirii infecției cu coronavirusul COVID-19. În acest sens, începând cu data emiterii dispoziției, la nivelul fiecărui județ din țară – în speță județul Suceava, s-a activat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava, format și încadrat cu reprezentanți ai următoarelor instituții județene:

 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava;
 • Inspectoratul de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava;
 • Inspectoratul de Poliție Județean Suceava;
 • Direcția de Sănătate Publică Suceava;
 • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava;
 • Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava;
 • Reprezentanți ai Instituției Prefectului – județul Suceava și ai MApN.

La această dată, CJCCI Suceava funcționează din motive de prevenire a răspândirii riscului epidemiologic, respectiv în baza ordinelor de linie doar cu reprezentanți din cadrul instituțiilor ISU, IPJ, IJJ, DSP Suceava.

Acest organism a asigurat coordonarea operațională, întocmirea și actualizarea bazelor de date epidemiologice, asigurarea fluxului informațional-decizional în raport cu Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, acordarea unor derogări de la legislația incidentă, monitorizarea evoluției epidemiologice, formularea și înaintarea către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a unor propuneri de adoptare a unor hotărâri pentru diminuarea riscului epidemiologic, asigurarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Ordinelor Comandantului Acțiunii / Șefului Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.

Având în vedere impactul și problematicile generate de pandemia de COVID-19 în rândul autorităților responsabile cu rol principal/de sprijin, respectiv evoluția negativă a cazurilor pozitive de coronavirus pe teritoriul județului nostru (localități cu peste 8 pozitivi la mia de locuitori), coroborat cu înregistrarea și creșterea numărului de pozitivi în rândul cadrelor medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, la data de 30.03.2020 a fost emisă Ordonanța Militară nr. 6 pe perioada stării de urgență, privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava și a altor opt unități administrativ-teritoriale limitrofe: Salcea, Adâncata, Bosanci, Ipotești, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

Pentru buna gestionare a activităților de ordine publică în inelele de delimitare a zonei de carantină, începând cu data emiterii Ordonanței Militare nr. 6 a fost activat Punctul de Comandă, la sediul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a asigurat secretariatul tehnic permanent al acestei entități de decizie.

Pentru buna desfășurare a activităților din sectorul economico-social și de bază, în perioada instituirii carantinei asupra unităților administrativ-teritoriale menționate anterior au fost analizate de către Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava 2.139 de cereri pentru emiterea unor derogări de la măsurile stabilite prin cuprinsul ordonanței militare, care au vizat un număr de 2.702 persoane.

La data de 14.05.2020, a fost ridicată măsura de carantină asupra celor nouă unități administrativ-teritoriale din județul Suceava.

Pentru prevenirea, monitorizarea și gestionarea eficientă a situației epidemiologice la nivel județean, la propunerea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a emis începând cu data de 07.02.2020 până în prezent un număr de 97 Hotărâri de Comitet Județean. Acestea au vizat în principal asigurarea rezilienței comunității și diminuarea impactului tipului de risc, precum și alte măsuri aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2
Un alt aspect important în criza epidemiologică înregistrată în anul 2020, de asemenea cu caracter de noutate și complex prin măsurile necesare a fi întreprinse într-un timp foarte scurt, a fost reprezentat de identificarea focarelor epidemiologice în cadrul Centrelor de Îngrijire a Bătrânilor, Centrelor de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrice, Centrelor de Îngrijire Paliative. Astfel, pentru limitarea răspândirii, respectiv stingerea acestora a fost obligatorie conlucrarea interinstituțională prin adoptarea în unanimitate a mai multor hotărâri/ordine.

În acest, au fost emise două Ordine ale Comandantului acțiunii pentru carantinarea Centrelor de Recuperare Neuropsihiatrice, la propunerea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava, respectiv o Hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, după cum urmează:

 • Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 76030 din 30.04.2020 privind carantinarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna, focar stins în data de 10.06.2020;
 • Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 76005 din 28.04.2020 privind carantinarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, focar stins în data de 05.06.2020;
 • Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. din data 01.05.2020 privind stabilirea unor măsuri de prevenire a răspândirii riscului epidemiologic în cadrul Centrului Social Creștin Bogdănești, comuna Râșca.

În data de 08.04.2020, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a avut loc o ședință tehnică de lucru împreună cu conducerea Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, în cadrul căreia a fost analizată deficiența de personal din cadrul Stației de Ambulanță Suceava având în vedere îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2, corelat cu situația operativă complexă, din sfera urgențelor medicale asociate patologiei COVID. Astfel, având în vedere prezența personalului medical și auxiliar din cadrul SAJ Suceava în proporție de aproximativ 50%, a fost solicitat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență detașarea unui număr de 18 paramedici din cadrul unităților subordonate IGSU, în vederea operaționalizării a două echipaje de prim ajutor medical din rezerva operativă a inspectoratului.

În acest sens, în perioada 08.04.2020 – 20.05.2020, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a detașat prin ordin de Inspector General câte 9 paramedici din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență ale județelor: Bistrița Năsăud, Botoșani, Mureș, Maramureș, Bacău și Harghita.

Din punct de vedere al indicatorilor statistici înregistrați în anul 2020, se menționează următoarele:

 • Numărul total al testelor efectuate: 117.103;
 • Numărul total persoane confirmate pozitiv COVID19: 17.033;
 • Numărul total al persoanelor vindecate: 13.772;
 • Număr total decese: 787.

Din punct de vedere al impactului generat de riscul epidemiologic se poate aprecia faptul că cea mai solicitantă lună din anul 2020 pentru unitățile sanitare din județul Suceava a fost aprilie (8.123 teste efectuate, 2.300 persoane confirmate pozitiv COVID), aspect care justifică măsurile dispuse pentru cele 9 unități administrativ teritoriale din cuprinsul Ordonanței Militare nr. 6.
De asemenea relevant, se relevă efectul benefic al instituirii măsurii generale de carantină a municipiului Suceava și a unităților administrativ-teritoriale din jur, sens în care în luna mai au fost testate un număr de 9.381 persoane, fiind confirmate doar 600 persoane.

Ca urmare a relaxării măsurilor restrictive dispuse pentru prevenirea și limitarea propagării virusului epidemiologic, coroborat cu deschiderea sezonului de vară (turism, vacanța de vară), începând cu luna septembrie 2020 a avut loc un al doilea val al creșterii statisticilor epidemiologice, fiind înregistrate în luna septembrie 1.253 persoane confirmate la un număr de 11.532 teste efectuate, în luna noiembrie 2.667 la un număr de 16.778 teste.

În ceea ce privește vârful epidemiologic înregistrat în anul 2020 ca urmare a manifestării virusului SARS-CoV-2, în luna decembrie au fost confirmate 4.172 persoane la un număr de 28.424 teste (15% rată de pozitivare raportat la numărul de teste efectuate).

Din punct de vedere al aspectelor pozitive, în baza Ordinului comun pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, la nivelul județului Suceava, începând cu perioada 27-28.12.2020, au fost desfășurate activități conexe Strategiei Naționale de vaccinare împotriva COVID-19, respectiv punerea în aplicare a Instrucțiunilor Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare împotriva SARS-CoV-2, sens în care în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava – Ambulatoriul de Pediatrie a fost operaționalizat primul Centru de vaccinare din județ, pentru lucrătorii din domeniul sănătății și social (etapa I).

În ceea ce privește activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava în plan operațional, de la începutul pandemiei și până în data de 31.12.2020 s-au înregistrat 2.093 intervenții din sfera:

 • Transport și acordare prim ajutor medical persoane confirmate/suspecte pozitiv COVID: 650 persoane cu patologie asociată COVID-19 (suspecți sau confirmați);
 • Transferuri interspitalicești a persoanelor confirmate COVID: 7 transferuri la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași;
 • Monitorizări;
 • Transporturi probe biologice;
 • Misiuni montare corturi triaj persoane în cadrul unităților medicale din județul Suceava;
 • Misiuni decontaminare personal și tehnică de intervenție: peste 1.300 intervenții;
 • Misiuni transport persoane către spațiile de carantină;
 • Alte intervenții similare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *