Joi, 28 Ianuarie 2021, la sediul pompierilor militari din municipiul Suceava, a avut loc prezentarea evaluării anuale a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bucovina al județului Suceava pentru anul 2020.

Activitatea, care s-a desfășurat într-un cadru restrâns, a fost moderată de inspectorul șef al ISU Suceava – Colonelul Costică Ghiață și s-a bucurat de prezența prefectului județului Suceava – Alexandru Moldovan, a vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava – Cristinel Crețu, a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) – Generalul-maior Dan Paul Iamandi și a unor șefi de instituții cu funcții de sprijin în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava.

Inspectorul general al IGSU, împreună cu cadre ale pompierilor militari suceveni din toate subunitățile din județ, au participat la activitate în sistem videoconferință.

Raportul de evaluare a activităților desfășurate de Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bucovina al județului Suceava în anul 2020

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava, unitate subordonată Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor actelor normative şi legislaţiei în vigoare în cadrul unei zone de competenţă definită de teritoriul judeţului Suceava (5 municipii, 11 orașe și 98 comune).

În plus, în baza Planului de intervenție comună încheiat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Nicolae Iorga al județului Botoșani, inspectoratul nostru asigură răspunsul în situații de urgență și în comunele Cândești și Mihăileni din județul vecin anterior menționat.

Situat în partea de nord-est a ţării, între Pietrosul Călimani (2.102 metri) şi albia Siretului (233 metri), judeţul Suceava este intersectat de meridianele de 250 şi 260 longitudine estică şi paralelele de 470 şi 480 latitudine nordică. Ca suprafaţă este al doilea judeţ al ţării, după judeţul Timiş, având o suprafaţă de 8.553,5 km2, ceea ce reprezintă un procent de 3,6% din suprafaţa totală a României.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava asigură misiunile de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă anterior menţionată, activităţile principale fiind concentrate asupra pregătirii şi protecţiei populaţiei, asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă, protecţiei valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului, desfăşurării pregătirii profesionale a personalului, organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă, executării intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor rezultate ca urmare a manifestării factorilor de risc. De asemeneam inspectoratul nostru a urmărit aplicarea, într-o concepţie unitară a legislaţiei din domeniul apărării vieţii, valorilor de patrimoniu şi culturale, bunurilor materiale, mediului şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în zona de competenţă, în scopul creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor judeţului Suceava, județ care prin prisma caracteristicelor legate de aşezarea geografică, relief, climă şi existenţa bazinelor hidrografice însemnate, precum şi al celor din sfera dezvoltării economice şi industriale, este vulnerabil din punct de vedere al prezenţei factorilor de risc generatori de situaţii de urgenţă.

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul inspectoratului pe parcursul anului 2020 a vizat consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale de răspuns prin eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, concomitent cu creşterea capacităţii de răspuns integrat în situaţii de urgenţă medicală, incendii şi protecţie civilă, precum şi cu implementarea unor noi standarde, proceduri operaţionale şi tehnologii moderne în vederea menţinerii sub control a riscurilor potenţiale şi asigurării stării de normalitate a vieţii comunităţilor din zona de competenţă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava, ca structură cu rol integrator în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, a avut ca obiective specifice următoarele:

 1. monitorizarea şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă, evenimentelor şi acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul zonei de competenţă;
 2. organizarea și coordonarea activităților de pregătire, pe toate palierele și domeniile de acțiune;
 3. pregătirea în domeniul fenomenelor termice, a lecturii incendiilor și în domeniul tehnicii și tacticii stingerii incendiilor;
 4. organizarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire;
 5. asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue şi de specialitate a personalului;
 6. managementul Sistemului Integrat de Comunicaţii şi Informatică;
 7. asigurarea integrităţii patrimoniului unităţii, a stării de operativitate a mijloacelor de intervenţie, a asigurării tehnice și materiale;
 8. organizarea și conducerea activității de contabilitate;
 9. organizarea şi executarea controlului intern;
 10. realizarea unui mediu de lucru sigur;
 11. organizarea cadrului juridic;
 12. stabilirea şi dezvoltarea unei comunicări permanente cu cetăţenii.

Activitatea de prevenire

Pe linia apărării împotriva incendiilor, inspecţia de prevenire a executat 529 de controale astfel:

 • 176 de controale la operatori economici;
 • 219 controale la instituţii;
 • 95 de controale la obiective de investiţii;
 • 11 la localități;
 • 28 alte controale specifice.

Pe linia respectării măsurilor de prevenire a infecției cu Covid-19, inspecția de prevenire a executat 3.354 de controale, astfel: 3.220 la societăți comerciale/PFA și 134 la autorități/instituții publice.

În acţiunile preventive executate au fost constatate 2.248 deficienţe. Dintre acestea 178 deficienţe au fost soluţionate operativ pe timpul controalelor, iar 2.070 deficienţe au fost sancţionate.

Pe linia apărării împotriva incendiilor, au fost aplicate un număr de 160 de amenzi, cuantumul acestora fiind de 559.500 lei. De asemenea, au fost aplicate 1.494 avertismente.

Pe linia respectării măsurilor de prevenire a infecției cu Covid-19, au fost aplicate un număr de 110 de amenzi, cuantumul acestora fiind de 84.500 lei. De asemenea, au fost aplicate 306 avertismente.

Precizăm faptul că majoritatea sancţiunilor au fost aplicate persoanelor fizice în contextul nerespectării măsurilor dispuse prin Legea 55/2020 și prin HG nr. 782/14.09.2020, dar și factorilor de conducere sau personalului cu putere de decizie.

În anul 2020 au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal un număr de 717 cereri pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi altor acte de securitate la incendiu şi protecţie civilă.
Cadrele inspecției de prevenire au avut un număr de 131 participări în comisii, din care 40 Comisii de Analiză Tehnică, 78 Comisii de recepţie la terminarea lucrărilor, 13 Comisii Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului.

În anul 2020, s-au înregistrat 137 solicitări de asistenţă tehnică de specialitate, din care 136 pe segmentul avizare-autorizare şi 1 pe segmentul prevenirea incendiilor, cereri soluţionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În domeniul operativ, acţiunile de intervenţie au fost îndeplinite de către Centrul Operaţional Judeţean, respectiv cele 9 (nouă) subunităţi de intervenţie şi 3 (trei) puncte de lucru, personalul operativ participând la acţiunile complexe de intervenţie în cadrul grupărilor operative sau în cadrul grupelor de sprijin constituite la nivelul reşedinţei inspectoratului.

În anul 2020 s-au recepţionat prin intermediul SNUAU 112, în dispeceratul STS Suceava un număr de 230.690 apeluri de urgenţă din care 121.857 fiind gestionate de personalul din cadrul disceperatului comun ISU-SAJ, ponderea fiind de 52,82% din totalul apelurilor pe judeţ, aspect care exprimă volumul şi frecvenţa evenimentelor negative în care sunt implicaţi cetăţenii judeţului, vulnerabilitatea operatorilor economici, a localităţilor şi infrastructurilor din zona de competenţă. De remarcat este faptul că luna cea mai solicitantă pentru dispecerii inspectoratului nostru a fost martie, aceştia gestionând un număr de 11.805 apeluri de urgenţă. La polul opus se află luna mai, cu un număr de 8.516 apeluri de urgenţă gestionate.

În perioada de referinţă, la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava au fost înregistrate următoarele date statistice:
14.684 ieșiri la intervenții, față de 13.152 ieșiri la intervenții în anul 2019. Din totalul ieșirilor la intervenție, au fost 14.401 situații de urgență, față de cele 11.582 situaţii de urgenţă în anul 2019 (în medie 39,34 pe zi).

Din cele 14.401 situații de urgență, repartiția acestora pe tipuri de intervenție este următoarea:

 • 6.835 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (47,46%);
 • 848 incendii (5.89%);
 • 1.034 alte situaţii de urgenţă (7,18%);
 • 146 intervenții pentru asistenţa persoanelor (1,01%);
 • 3.144 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (21,83%);
 • 1.312 alte intervenții (9,11%);
 • 1.067 recunoașteri și 15 exerciții (7,51%).

Din totalul incendiilor, 652 incendii s-au produs la locuințe particulare, operatori economici și alte instituții (în medie 1,78 pe zi), rata incendiilor a fost de 83,75 la suta de mii de locuitori, respectiv 76,22 la mia de kilometri pătraţi.

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au stins 231 (30,03%) incendii în cooperare cu serviciile profesioniste şi 4 singure (0,52%).

În ceea ce privește cauzele probabile de producere a incendiilor în anul 2020, repartiția acestora este următoarea:

 • Efectul termic al curentului electric – 10,30%;
 • Scurtcircuit electric – 18,85%;
 • Flacără – 19,72%;
 • Jar sau scântei – 27,92%;
 • Efect termic – 19,55;
 • Alte cauze – 3,66%.

Pe timpul intervenţiilor în anul 2020 au fost salvate 14 persoane (din care 13 de adulţi şi un copil); au fost salvate 51 de animale şi 115 de păsări; au fost salvate bunuri în valoare de peste 120 milioane de lei. În anul 2020 în incendiile produse s-au înregistrat 4 victime decedate, în scădere față de acceași perioadă a anului 2019 când au fost 14 decedați.

De asemenea, pe același palier, la data de 21.12.2020 a fost operaționalizat Punctul de Lucru în comuna Crucea, subunitate care are în dotare o autospecială de stingere cu apă și spumă, respectiv o ambulanță SMURD tip B2, prin aceasta avându-se în vedere, în principal, reducerea timpului de răspuns, ca obiectiv principal al serviciilor de urgenţă profesioniste în orașul Broșteni, respectiv comuna Crucea și localitățile Rusca și Sunători (din comuna Dorna Arini).

Numărul persoanelor asistate de către echipajele SMURD (asistență medicală de urgență și alte intervenții – ex.: deblocare ușă, accident ruier…) a înregistrat o scădere față de anul 2019 cu 4,40%, respectiv de la 7.119 în anul 2020 la 7.447 în anul 2019.

Asistenţa medicală de urgenţă non-COVID s-a asigurat în cazul a 6.469 de persoane, cu diferite afecțiuni. De remarcat este faptul că echipajele SMURD au acordat în anul 2020 primul-ajutor medical de urgență pentru 650 persoane cu patologie asociată COVID-19 (suspecți sau confirmați).

În perioada analizată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava a intervenit la 495 accidente pe căile de comunicație rutieră, în scădere cu 59 față de aceeași perioadă a anului anterior (554 accidente), din care 315 accidente au fost cu descarcerare, iar 180 fără descarcerare. De asemenea, subunitățile de intervenție au mai intervenit și la 10 accidente feroviare.

În data de 08.04.2020, la sediul unității a avut loc o ședință tehnică de lucru împreună cu conducerea Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, în cadrul căreia a fost analizată deficiența de personal din cadrul Stației de Ambulanță Suceava având în vedere îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2, corelat cu situația operativă complexă, din sfera urgențelor medicale asociate patologiei COVID. Astfel, având în vedere prezența personalului medical și auxiliar din cadrul SAJ Suceava în proporție de aproximativ 50%, a fost solicitat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență detașarea unui număr de 18 paramedici din cadrul unităților subordonate IGSU, în vederea operaționalizării a două echipaje de prim ajutor medical din rezerva operativă a inspectoratului.
În acest sens, în perioada 08.04.2020 – 20.05.2020, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a detașat prin ordin de Inspector General câte 9 paramedici din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență ale județelor: Bistrița Năsăud, Botoșani, Mureș, Maramureș, Bacău și Harghita.

În anul 2020 s-au primit și s-au transmisit, de la instituţiile specializate, 343 de mesaje de informare, avertizare şi atenţionare meteo-hidrologice, astfel:

 • 29 avertizări/atenționări meteorologică COD ROȘU;
 • 87 avertizări meteorologice COD PORTOCALIU;
 • 227 avertizări/atenţionări meteorologice COD GALBEN.

În acest sens, în perioada analizată, dispecerii ISU Suceava au transmis un număr de 40 mesaje de avertizare (29 pentru fenomene meteo-hidrologice periculoase imediate, 4 pentru promovarea măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic și 7 pentru prezența carnivorelor mari în zonele populate – urși).

În ceea ce priveşte managementul resurselor umane, la finele anului 2020, statul de organizare al inspectoratului nostru era încadrat în proporţie de 93,60%.

Activitatea logistică:
În prezent, gradul de dotare al inspectoratului cu tehnică de intervenţie, autovehicule de transport şi utilaje este de 50,34%. În dotarea unității se află 98 de mijloace cu o vechime sub 10 ani și 76 de mijloace cu o vechime de peste 10 ani.

În ceea ce privește dotările pe linie tehnică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava a dispus în anul 2020 de următoarele mijloace tehnice:

Autovehicule / autospeciale:

 • autocamion cu sistem hidraulic încărcare/descărcare cu cârlig Renault – 2 cpl (de la IGSU);
 • automacara cu braț ridicător și platformă pentru transport accesorii și materiale MAN – 1 cpl (de la IGSU);
 • autospecială pentru descarcerare Mercedes – 2 cpl (de la IGSU);
 • autoturism Dacia Logan Laureate 0,9 Tce – 1 cpl (de la IGSU);
 • autoturism Dacia Duster Comfort 1,5 Dci 4×4 – 1 cpl ( de la IGSU);
 • autoutilitară Dacia Dokker Van – 1 cpl (din fondurile Consiliului Județean);
 • autoturism Dacia Duster Comfort blue Dci 115 – 1 cpl (din fondurile Consiliului Județean).

În sprijinul executării misiunilor inspectoratul are în folosinţă de la Consiliul Judeţean Suceava: 2 autoturisme Dacia Duster, 3 autoturisme Dacia Logan, un microbuz Fiat, un autoturism Nissan Navara, două autoturisme Dacia Dokker, 20 motopompe Koshin, o motopompă Daishin, 3 motopompe Honda, 6 atomizoare, 5 suflante, un balon de iluminat cu generator, un utilaj de debitat, o dronă, un sonar, la care s-au asigurat fondurile necesare pentru asigurări, revizii şi carburanţi.

Managementul financiar desfăşurat în acest an a fost orientat astfel încât bugetul aprobat să fie direcţionat către obiective cu rezultate concrete în sprijinirea gestionării situaţiilor de urgenţă, respectiv să se poată trece de la un buget de resurse la un buget de politici economice.

De asemenea, s-a urmărit consecvent ca evidenţa contabilă să ofere îmbunătăţirea calităţii informaţiilor financiare, prin trecerea de la contabilitatea de casă orientată pe intrări (resurse), la contabilitatea de angajamente orientată pe ieşiri (rezultate economice), astfel încât toţi purtătorii de informaţii din situaţiile financiare să fie relevanţi, credibili, să reprezinte fidel poziţia financiară şi rezultatul patrimonial al instituţiei şi să fie cât mai compleţi sub toate aspectele semnificative.

În anul 2020, activitatea de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul inspectoratului s-a organizat şi desfăşurat în conformitate cu prevederile OMAI nr. 143/2015 și a Dispoziției Secretarului de Stat nr. 429 din 10.03.2020 privind limitarea deplasărilor în străinătate pentru activități de relații internaționale și afaceri europene ținînd cont de evoluțiile cazurilor de COVID-19, astfel:

 • la data de 2 iulie, sediul inspectoratului a fost vizitat de către o delegație (10 persoane) din cadrul MAI al Republicii Moldova;
 • în perioada 14-16 iulie, sediul inspectoratului și CAPS Siret a fost vizitat de către o delegație de jurnaliști (3 persoane) din Paris, Franța;
 • în perioada 24-25 octombrie, sediul inspectoratului a fost vizitat de către o persoană din cadrul IGSU al Republicii Moldova.

În domeniul proiectelor europene, în contextul semnării în data de 27.06.2019 de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în calitatea de Beneficiar Lider, a Contractului de Grant aferent proiectului LIP „Îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor comune de instruire și cooperare în domeniul gestionării situațiilor de urgență – BRIDGE”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județelui Suceava a devenit partener în cadrul acestui proiect.
Proiectul a fost selectat pentru finanţare din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina 2014 – 2020 (POC RO-UA), Obiectivul tematic 8 – Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii, Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă.

Durata proiectului este de 36 de luni, cu un buget total de aproximativ 7.500.000 Euro, din care finanțare nerambursabilă aproximativ 6.800.000 Euro.

Pentru desfășurarea activităților și obținerea rezultatelor de output ale proiectului ce are ca obiectiv principal construirea unui Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Ucraina, inspectoratului județean i-a fost alocată în buget suma de 4.255.457,77 Euro.

Informarea publică în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a concretizat prin transmiterea către mass-media locală, zonală şi naţională a 116 buletine informative şi comunicate de presă, precum și peste 500 de mesaje pe grupul PRESS, din aplicația WhatsApp. Pe lângă acestea, au mai fost numeroase informări telefonice sau prin intermediul SMS-urilor şi al poştei electronice, inclusiv postări pe reţeaua de socializare Facebook.

Toate solicitările de informaţii de interes public, 308 cereri înregistrate (11 scrise şi 297 verbale), au fost rezolvate favorabil, pe loc sau în timpul prevăzut de lege.

Anul 2020 a fost un an încărcat de evenimente, atât în plan operativ, cât şi în cadrul activităţilor desfăşurate pe domeniul logistic şi al resurselor umane. Toate eforturile noastre au fost centrate pe asigurarea unui răspuns optim la toate intervenţiile din sfera de competenţa a instituţiei noastre precum şi la adoptarea unei reacţii preventive eficiente.
Deși riscul epidemiologic înregistrat la nivel național, în contextul pandemiei de COVID 19, a reprezentat un element cu caracter de noutate în special în plan operațional, personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava a dus la îndeplinire cu succes toate misiunile asociate acestui tip de risc și totodată a asigurat eficient suportul necesar în cadrul Grupurilor tehnice de lucru în contextul epidemiologic, respectiv conducerea/încadrarea corespunzătoare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava, fără a înregistra evenimente negative în cadrul personalului propriu, al calității actului decizional sau al activităților de execuție.

Având în vedere rezultatele pozitive, respectiv greutăţile şi condiţiile specifice în care inspectoratul şi-a desfăşurat activitatea, putem aprecia că în anul 2020, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava şi-a îndeplinit misiunile şi atribuţiile legale. Întregul personal al instituției s-a concentrat și se va concentra în continuare pentru a contribui la modelarea unei structurui performante care să asigure prevenirea, pregătirea și un răspuns optim în situații de urgență, realizarea unei capacități operaționale și de răspuns adecvate cerințelor, reducerea impactului efectelelor situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *