Rata șomajului a înregistrat în anul 2018 valori apropiate de cele ale anului 2017, cu excepția perioadei iunie-august, specifică înregistrării în evidențe a absolvenților de învățământ, urmată de o scădere succesivă a valorilor indicatorului, concomitent cu creșterea ponderii tinerilor sub 25 ani angajați, această pondere ajungând până la un sfert din numărul total de persoane ocupate la sfârșitul lunii octombrie 2018.

Șomajul ciclic din domeniul construcțiilor a ridicat rata șomajului în următoarele dou[ luni, ajungând până la sfârșitul anului 2018 la valoarea de 5,17%, cu 0,17 pp mai mică faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *