În data de 13 iulie 2020, a fost emis Ordinul Rectorului Universității Ștefan cel Mare din Suceava (USV) cu privire la reluarea concursului pentru selecția decanului de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

Astfel, având în vedere lipsa numărului suficient de candidați pentru participarea la concursul de decan în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, concursul public pentru selecția decanului de la această facultate va fi reluat și se va desfășura potrivit noului calendar, publicat pe pagina web a universității.

Reamintim faptul că, potrivit Procedurii privind organizarea concursului pentru selecția decanilor facultăților din cadrul USV, în situația în care nu există cel puțin doi candidați avizați de Consiliul Facultății, concursul va fi reluat, stabilindu-se un nou calendar.

Planurile manageriale și CV-urile candidaților urmează să fie publicate pe site-ul universității, la secțiunea Alegeri, unde vor fi anunțate și rezultatele oficiale ale concursului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *