Luni, 10 Septembrie 2018, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava demarează sesiunea din septembrie a concursului de admitere pentru ciclurile de studii de licenţă, masterat și doctorat la cele zece facultăţi ale sale, atât pentru candidaţii români, cât şi pentru etnicii români de pretutindeni.

La nivel de licenţă, în această sesiune, candidaţii români pot concura pe cele 297 de locuri bugetate (dintre care un loc este destinat absolvenților de licee din mediul rural, iar șapte locuri candidaţilor de etnie rromă) şi 653 de locuri cu taxă. Forma de învăţământ la distanţă (ID) beneficiază de un număr de trei sute de locuri, repartizate pe nouă programe de studii. Pentru studiile universitare de masterat, candidații români pot candida pe cele 105 de locuri fără taxă, dintre care nouă pentru candidații de etnie rromă, şi șase sute de locuri cu taxă. De asemenea, la programele de conversie profesională mai sunt disponibile două sute de locuri.

În ceea ce priveşte etnicii români de pretutindeni, pentru studiile universitare de licenţă, aceştia beneficiază de 56 de locuri fără taxă, dintre care 17 sunt cu bursă. Oferta educaţională pentru studii de masterat cuprinde 51 de locuri, dintre care 41 sunt cu bursă. Reamintim faptul că şi în această sesiune de admitere, Universitatea va avea un centru de înscrieri deschis în incinta Liceului Teoretic Ştefan cel Mare din Chişinău, luni, 10 Septembrie 2018.

În ceea ce priveşte admiterea la studiile de doctorat, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava scoate la concurs 49 de locuri (dintre care două locuri pentru rromi, 25 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, şi 24 fără bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă). 12 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (zece dintre acestea fiind cu bursă). Acestora li se mai adaugă 70 de locuri cu taxă.

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 19 Septembrie 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *