În perioada 14-31 Ianuarie 2019, între orele 9:00 și 15:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bucovina al județului Suceava organizează recrutarea şi înscrierea voluntarilor în cadrul campaniei intitulată Salvator din pasiune.

Pentru înscriere, voluntarul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
 • apt din punct de vedere medical;
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
 • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor ISU.

La înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

 • cerere de înscriere (modelul se găseşte la unitate);
 • certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele peste 18 ani);
 • copie după actul de identitate;
 • aviz psihologic eliberat de către cabinet psihologic, organizat în baza Legii numărul 213/2004, având una din specialitățile Psihologie clinică sau Psihologie aplicată în domeniul securitate națională;
 • act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;
 • adeverinţă medicală din care să reiasă cumulativ cel puțin două din următoarele criterii: Nu se află în evidență cu boli cronice, Apt efort fizic mediu sau Clinic sănătos;
 • acordul părinţilor / tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani (modelul se găseşte la unitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor. Telefon: +4 0230 524 426, interior 27.113.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *