Cetățenii sunt informați că începând cu data de 14 Iulie 2020, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava preia cereri de pașaport, în baza programărilor on-line, în intervalul orar 08:00-20:00 de luni până vineri.

Se menține suspendată activitatea de preluare a cererilor și de eliberare a pașapoartelor simple electronice la punctul de lucru mobil din municipiul Rădăuți.

Persoanele programate trebuie să respecte ora de programare pentru a evita așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

In cazul în care solicitantul de pașaport nu poate respecta programarea este rugat să utilizeze opțiunea de anulare rezervare din email-ul de confirmare, în vederea disponibilizării poziției ocupate.

În cazul solicitanților aflați în imposibilitatea efectuării unor programări on-line, se vor realiza analize individuale cu privire la posibilitatea preluării cererilor acestora, în intervale nerezervate prin portalul www.epasapoarte.ro.

Ghișeul de trezorerie din incinta Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Suceava nu este funcțional;
Plățile aferente taxelor de pașaport se pot achita:

  • în numerar la: – Trezoreria Municipiului Suceava-Sediul Central(lângă magazinul Bucovina), oricare oficiu poștal, orice agenție CEC Bank;
  • On-line, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de fiecare instituție a prefectului. Documentul de plată trebuie să contină următorele mențiuni: numele prenumele și C.N.P.-ul persoanei beneficiare a serviciului solicitat, tipul documentului solicitat, contul IBAN (RO64TREZ591502602X008640-Trezoreria Municipiului Suceava), Codul fiscal și denumirea instituției Prefectului județului, (CUI: 4244032-Instituția Prefectului-Județul Suceava), unde va fi depusă cererea de eliberare a documentului și suma de plată.

Accesul solicitanților și, după caz, al reprezentanților legali în locațiile serviciilor publice comunitare de pașapoarte în vederea depunerii cererii de eliberare a pașaportului este permis în baza programării on-line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro și a documentului de identitate, prezentat în original.

Pentru ridicarea pașapoartelor, accesul se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii și a documentului de identitate, în original.

În cazul ridicării pașaportului simplu electronic cetățenii sunt îndrumați să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat(cheltuieli de expediție 8 lei+TVA) la adresa de domiciliu/reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea.

Pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, cetățenii sunt rugați să respecte următoarele măsuri de protecție:

  • utilizarea măștilor de protecție;
  • dezinfectarea mâinilor, cât și a echipamentelor utilizate;
  • respectarea măsurilor de distanțare fizică, de cel putin 1,5 m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *