Începând de luni, 18 Mai 2020, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple (SPCEEPS) al Județului Suceava va avea program de lucru cu publicul în intervalul orar 8:00 și 20:00.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare, se depun, în baza programărilor online efectuate pe platforma epasapoarte.ro.

Detaliile despre plata taxelor aferente contravalorii pașaportului pot fi accesate pe pagina de internet a Instituției Prefectului județului în care va fi achitată taxa.

Pentru solicitanții aflați în imposibilitatea efectuării unei programări online, se va realiza o analiză individuală cu privire la posibilitatea preluării cererilor acestora, în intervalele de timp nerezervate prin portalul epasapoarte.ro .

Se va redimensiona intervalul de programare pentru preluarea cererii de la șapte minute la zece minute, pentru a asigurarea timpului necesar efectuării operațiunilor de igienizare corespunzătoare, după preluarea fiecărei cereri.

Se menține măsura suspendării activității de la punctul de lucru mobil Rădăuți.

Nu vor mai fi solicitate documente care să ateste necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, acest lucru fiind valabil și pentru cererile depuse în data de 15 Mai 2020.

Accesul solicitanților, și după caz, a reprezentanților legali în sediul serviciului public comunitar de pașapoarte în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor este permis în baza programării online și a documentului de identitate prezentat în original.

Pentru ridicarea pașapoartelor, accesul în sediul serviciului se face în baza tichetului primit cu ocazia depunerii cererii și a documentului de identitate în original, iar în cazul imposibilității prezentării tichetului, accesul este permis în baza documentului de identitate în original numai după efectuarea verificărilor preliminare din care să reiasă dreptul legal de ridicare a pașaportului.

Pentru ridicarea pașaportului simplu electronic cetățenii au posibilitatea să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat la adresa de domiciliu / reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea ( cheltuieli de expediție 8 lei + TVA, suportate de solicitant).

Potrivit dispozițiilor în vigoare, pașaportul simplu temporar nu poate fi livrat prin serviciul de curierat, putând fi ridicat doar de la sediul serviciului unde s-a depus cererea.

În cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani, depunerea cererii pentru eliberarea unui astfel de document se poate realiza și în absența lor prin prezentarea a două fotografii color identice ale acestora cu fizionomia actuală a titularului (dimensiuni 3,5 x 4,5 centimetri).

Celelalte servicii prestate de Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte pentru care nu se fac programări online pot fi solicitate , în cadrul programului de lucru cu publicul, la sediul structurii competente ori prin poștă cu precizarea că, în situația în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face și prin corespondență electronică.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) al Județului Suceava își va relua activitatea cu publicul începând de luni, 18 Mai 2020, ora 12:00, doar pe bază de programare online. Programările online se vor putea face începând cu data de 16 Mai 2020, ora 12:00, pe website-ul direcției.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *