Și tu poți deveni polițist!

Cei care își doresc o carieră în Poliţia Română se pot înscrie în instituţiile de învăţământ postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2018.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, prin Serviciul Resurse Umane, efectuează recrutări în perioada 16 Octombrie 2017 – 5 Decembrie 2017, în zilele de luni până vineri, între orele 10:00-13:00, pentru instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care formează agenţi de poliţie, respectiv Scoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr din Câmpina şi Scoala de Agenţi de Poliţie Septimiu Mureşan din Cluj-Napoca, conform actelor normative în vigoare.

Concursul de admitere se organizează şi desfăşoară într-o singură sesiune, în perioada 13-21 Ianuarie 2018, conform graficului desfăşurării concursului de admitere.

Persoanele interesate de cariera de polițist se pot înscrie pe unul dintre următoarele locuri:

  • Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina – 1.300 de locuri (16 locuri pentru rromi, zece locuri pentru alte minorităţi);
  • Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj–Napoca – 300 de locuri (șase locuri pentru rromi, trei locuri pentru alte minorităţi).

Locurile la instituțiile de învățământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei și bărbați.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, în raport de locul de domiciliu / reşedinţa candidatului înscris/ă în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursurile de admitere în în școlile de poliție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera f se face cu diplonă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Criteriile specifice pentru recrutarea condidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:

  • să aibă înălţimea de minimum 1,70 metri bărbaţii şi 1,65 femeile;
  • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
  • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă / punctaj / calificativ purtarea elevului;
  • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la lit. a) şi b) se realizează cu ocazia examinării medicale.

Toate detaliile cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul IPJ Suceava (tel. 0230/203112) sau de pe pagina de internet a unităţii: http://sv.politiaromana.ro.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top