Și tu poți deveni polițist!

Cei care își doresc o carieră în Poliţia Română se pot înscrie în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, prin Serviciul Resurse Umane, efectuează recrutări în perioada 18 Aprilie 2017 – 26 Mai 2017 pentru instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care formează ofiţeri de poliţie, Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul Bucureşti şi instituţiile de învăţământ din cadrul MAPN care formează specialişti potrivit nevoilor MAI, conform actelor normative, respectiv 18 Aprilie 2017 – 21 Iulie 2017, pentru şcolile postliceale din cadrul MAI.

Anul acesta, persoanele interesate de cariera de polițist se pot înscriere pe unul dintre următoarele locuri.

Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti

Facultatea de Poliție – 290 de locuri la frecvență, dintre care opt pentru rromi, șase pentru maghiari şi patru pentru alte minorităţi, precum și 50 la frecvență redusă (pentru agenţii care au minim un an vechime în cadrul structurilor MAI)

Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Specializarea Drept

115 de locuri la frecvență

 • Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina – 554 de locuri (14 locuri pentru rromi, opt locuri pentru alte minorităţi);
 • Şcoala de Agenţi de  poliţie Septimiu Mureşan Cluj–Napoca – 150 de locuri (șase locuri pentru rromi, trei locuri pentru alte minorităţi).

Locurile la instituțiile de învățământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei și bărbați.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti, precum și în școlile de poliție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii șapte ani;
 • nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă înălţimea de minim 1,70 metri bărbaţii şi 1,65 metri femeile;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă / punctaj / calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidații pentru locurile MAI la instituții de învățământ superior şi la unităţile de învăţământ postliceal al MApN.

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan-Cuza se vor primi până la data de 26 Mai 2017, iar cele pentru admiterea la școlile de poliție, până la data de 21 Iulie 2017.

Toate detaliile cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Suceava.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top