Sterilizeză, nu abandona!

Respectul față de viață și ființe, de animale în general, reprezintă principii de bază ale legislației naționale în materia protecției animalelor și tinând cont de relația existentă între agresivitatea față de animale și apariția comportării violente ale unui individ în mediul social, în vederea respectării de către cetățeni a normelor legale incidente, la nivelul Poliției Române au fost înființate structuri specializate în domeniul protecției animalelor.

Sterilizeză, nu abandona!

Astfel, în anul 2021 la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a fost înființat Biroul pentru Protecția Animalelor, structură care coordonează activitățile specifice desfășurate de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava privind prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală care au ca obiect animalele aflate într-o situație de pericol.

Biroul pentru Protecția Animalelor, ca structură specializată, cât și structurile de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, desfășoară, potrivit competențelor, activități de gestionare a fenomenului infracțional pe linia protecției animalelor, atât în materie contravențională cât și în ceea ce privește investigarea infracțiunilor specifice, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor-republicată, ale OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân și ale O.U.G.nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

Ca un bilanț al activității Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Suceava de la data înființării până în prezent, precizăm faptul că au fost înregistrate și soluționate un număr de 1213 petiții și sesizări, s-au efectuat activități pentru constatarea contravențiilor din domeniul de protecție a animalelor, fiind aplicate un număr de 526 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 179.820 lei.

În această perioadă au fost sesizate un număr de 111 infracțiuni, fiind efectuată cercetarea penală într-un nr. de 95 dosare penale, 47 dintre acestea fiind soluționate până în prezent.

S-a dispus, sub supravegherea procurorului de caz, reținerea pentru 24 de ore a unui număr de patru persoane, dintre care unul minor, în cadrul a patru dosare penale instrumentate la nivelul biroului, unul privind săvârșirea de către persoana minoră a infracțiunilor de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept” și „rănirea sau schingiuirea animalelor” , unul privind săvârșirea infracțiunii de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, al treilea privind săvârșirea infracțiunii de ”folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință”, iar cel de-al patrulea privind săvârșirea infracțiunii de ”rănirea cu intenție a animalelor”, pentru două persoane fiind luată și măsura controlului judiciar.

Lucrătorii din cadrul biroului au asigurat intevenția la evenimentele date în competență, unde după evaluarea situației de fapt, au fost emise un nr. de 61 ordine de plasare în adăpost a animalelor aflate într-o stare de pericol, fiind plasate în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile un nr. de 75 de animale, care au fost preluate de către Asociația ”Casa lui Patrocle” Suceava în baza contractului încheiat de către Consiliul Județean Suceava cu asociația, conform prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor-republicată.

De mentionat este și faptul că în decursul anilor 2021-2023 lucrătorii de poliție din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor împreună cu reprezentanți din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava au desfășurat activități specifice în vederea identificării și verificării adăposturilor publice și private unde sunt cazate animale cu sau fără stăpân, cu scopul prevenirii și combaterii unor posibile încălcări ale legislației incidente în domeniul protecției animalelor, dar și a responsabilizării reprezentanților celor 114 unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Suceava cu privire la respectarea obligațiilor ce le revin conform prevederilor Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, iar aceste activități sunt continuate și în prezent.

De menționat este si faptul că polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat un număr însemnat de activități de informare a cetățenilor cu privire la obligațiile legale pe care le au în calitate de deținători de animale, precum și activități de prevenire a faptelor de natură penală sau contravențională printr-o prezentă activă a acestora în cadrul diferitelor evenimente organizate pe raza județului Suceava, cum ar fi târgurile și piețele de animale.

În continuarea acestor activități de informare desfășurate până în prezent, dorim să supunem atenției cetățenilor care dețin exemplare canine, faptul că în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, este obligatorie identificarea exemplarelor canine prin microcipare, sau prin alt mijloc de identificare stabilitt de către ANSVSA, înregistrarea acestora în Registrul de Evidentă a Câinilor cu Stăpân și sterilizarea câinilor aparținând rasei commune și a metișilor acestora, iar neîndeplinirea acestor obligații se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei sau de la 5.000 lei la 10.000 lei, după caz.

În data de 14 Septembrie 2023 a fost încheiat un protocol de colaborare în domeniul protecției animalelor între Inspectoratul De Poliţie Judeţean Suceava și Asociația ,,CASA LUI PATROCLE” Suceava, ce are drept scop colaborarea permanentă între poliţie şi asociația de protecție a animalelor în vederea reducerii numărului infracționalității și faptelor contravenționale, precum și a creșterii condițiilor de bunăstare a animalelor prin promovarea măsurilor de bunăstare animală şi de prevenire a comportamentelor de risc, prin organizarea de activităţi comune de informare şi prevenire, cu accentuarea obligației proprietarilor de câini din rasă comună de a steriliza și identifica animalul, în vederea prevenirii și combaterii abandonului de animale.

Derularea acestei campanii de informare privind obligațiile deținătorilor de animale, cu accent pe obligativitatea sterilizării câinilor de rasă comună, precum și a identificării câinilor prin microcipare, se va desfășura la nivelul UAT-urilor de pe raza județului Suceava, iar, pentru început, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor însoțiți de medici veterinari din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava și de către reprezentanții Asociației ”Casa lui Patrocle” Suceava se vor deplasa pe raza cartierului Ițcani din municipiul Suceava, ”din poartă în poartă” și vor proceda la informarea proprietarilor de exemplare canine, inclusiv prin înmânarea unor unor materiale informative de tip ,,pliant”, fiind oferită și posibilitatea sterilizării, în mod gratuit, a exemplarelor canine de rasă comună pe care le dețin.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top