Camera de Comerț și Industrie Suceava (CCISV) organizează, ca în fiecare an, evenimentul Gala Excelentei în Afaceri, eveniment care își propune în primul rând să prezinte într-un cadru festiv atât Topul Firmelor cât și să răsplătească și felicite firmele sucevene care au obținut performanță și excelează în activitate.

Evaluarea nivelului de performanță şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi grupe de mărime a firmelor, se realizează în baza unei metodologii de către Comisiile pentru realizarea Topului Firmelor, constituite pe domeniile respective. Astfel, sunt prevăzute la nivel teritorial șasedomenii ale Topului: Cercetare – Dezvoltare şi High-Tech, Industrie; Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară, Construcţii, Servicii și Comerţ, Export, Turism – împărţirea domeniilor pe grupe de activitate realizându-se în baza Codului CAEN, al obiectului de activitate, declarat pe propria răspundere a firmelor în situaţiile financiare anuale. Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane, eficienţa utilizării capitalului angajat.

Sursele de informații utilizate în întocmirea Topului sunt cele din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului și informaţiile despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene. Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv; cifră de afaceri de minim 100,000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii numărul 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează: Microîntreprinderi – au până la nouă salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la două milioane euro, echivalent în lei, întreprinderi mici – au între zece şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro și întreprinderi mari – au între 250 şi 999 de salariaţi.

La nivel național, anul 2017 a fost caracterizat printr-o creștere a PIB-ului cu 7% față de anul 2016, Regiunea Nord Est contribuind cu un procent de 10% la realizarea PIB-ului național, județul Suceava realizând o valoare a PIB-ului de 15,49 miliarde lei.

În scopul realizării unei analize economice cât mai fidele a mediului de afaceri din județul Suceava, utilizând sisteme informatice de centralizare a datelor, analizăm și informații privind evoluția indicatorilor derivați din cifra de afaceri, numărul de angajați sau rata profitului din exploatare.

În acest sens, putem promova un top al companiilor din Județul Suceava funcție de cifra de afaceri, menționând că a fost realizat în baza situațiilor financiar-contabile ale anului 2017 depuse de către firme și publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe și nu are în vedere o analiză a bilanțului consolidat în cadrul unui grup de firme, ci analiza individuală a fiecărei societăți. De asemenea, trebuie menționat că, prin raportare la anii anteriori dar și la datele pe care Camera de Comerț și Industrie le deține, până la data publicării prezentului clasament Betty Ice SRL nu are publicate aceste informații, compania urmând procedurile legale aferente preluării sale de către Unilever.

Analiza celor 30 de companii, raportată la cifra de afaceri, relevă comparativ cu anii anteriori intrarea în top a patru companii care au înregistrat o creștere semnificativă, respectiv Trutzi SRL, Romfour Tur SRL, SM Global Trade SRL, respectiv Primagra SRL. De asemenea, se poate observa o creștere cu 10%, a cifrei de afaceri față de anul 2016.

 1. Egger Romania SRL / 1,536,948,231 lei
 2. Ambro SA / 329,281,701 lei
 3. Egger Technologia SRL / 321,301,107 lei
 4. Marelvi Impex SRL / 249,700,934 lei
 5. Valvis Holding Distribution SA / 243,270,372 lei
 6. Savcom SRL / 223,768,584 lei
 7. Dorna Lactate SA / 189,515,402 lei
 8. Carpathian Springs SA / 186,044,386 lei
 9. Concret Construct AG SRL / 163,160,012 lei
 10. Eeurospped SRL / 152,405,571 lei
 11. Ecuator SRL 132,154,090 lei
 12. Olint COM SRL / 117,404,587 lei
 13. Orient SRL / 109,472,374 lei
 14. Trutzi SRL / 101,952,664 lei
 15. Romfour Tur SRL / 99,072,804 lei
 16. Albertemma SRL / 90,581,356 lei
 17. Tehno World SRL / 90,349,185 lei
 18. Symmetrica SRL / 87,350,741 lei
 19. General Construct SRL / 87,018,124 lei
 20. Egger Retail Products SRL / 82,018,648 lei
 21. Harivex COM SRL / 78,910,540 lei
 22. Expert IBB Construct SRL / 78,110,235 lei
 23. Sidem SRL / 77,127,018 lei
 24. Killer SRL / 75,008,941 lei
 25. SM Global Trade SRL / 69,609,390 lei
 26. Mopan Suceava SA / 69,375,431 lei
 27. ACET SA / 63,324,581 lei
 28. Primagra SRL / 62,559,615 lei
 29. Albertino Star SRL / 61,433,404 lei
 30. Marelbo PROD-COM SRL / 59,729,783 lei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *