Muzeul Bucovinei din Suceava, cel mai important operator cultural al judeţului, s-a impus în peisajul publicistic românesc printr-un program editorial care a fost an de an tot mai ambiţios.

Astfel, instituţia muzeală suceveană a încercat să adune sub egida sa lucrări ştiinţifice relevante pentru cultura şi ştiinţa românească şi internaţională. Recunoaşterea valorii volumelor editate deMuzeul Bucovinei o reprezintă, între altele,şi faptul că şase dintre volumele publicate între anii 2005-2015 au fost onorate cu premiile Academiei Române. Conform regulamentului celui mai înalt for ştiinţific românesc, acordarea acestor premii „constituie recompense morale şi materiale pentru lucrări originale, de înaltă valoare, realizate individual sau colectiv, care pun în evidenţă creativitatea autorilor şi contribuie semnificativ la progresul culturii”.

În acest context, anul acesta, între premiile Academiei Române se numără şi lucrarea lui Bogdan Petru Niculică (cercetător științific doctor la Muzeul Bucovinei), Epoca Bronzului în Podișul Sucevei, care a obținut premiul Vasile Pârvan al Academiei Române.

Volumele editate de Muzeul Bucovinei, premiate de Academia Română, sunt:

  • Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creştin de Mugur Andronic (2005) – premiul Dimitrie Onciul, 2007;
  • Pictura murală din nordul Moldovei – modificări estetice şi restaurare de Oliviu Boldura (2007) – premiul George Oprescu, 2009;
  • Catalogul colecţiei Romstorfer. Ceramica monumentală de Paraschiva Victoria Batariuc (2008) – premiul George Oprescu, 2010;
  • Botanica poporană română, volumul I (A-F) de Simion Florea Marian (ediţie critică îngrijită de Aura Brădăţan) (2008) – premiul Simion Florea Marian, 2010;
  • Iaşii în secolele XV-XVIII. Elemente de topografie istorică de Cătălin Hriban (2012) – premiul Nicolae Iorga, 2014;
  • Mesajul eshatologic al spaţiului liturgic creştin de Gabriel Herea, (2013) – premiul George Oprescu, 2015;
  • Epoca Bronzului în Podișul Sucevei de Bogdan Petru Niculică – premiul Vasile Pârvan, 2015.

Aceste premii sunt o recunoaștere la cel mai înalt nivel românesc a valorii publicațiilor Muzeului Bucovinei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *